27.11.2014

Tiedote: SuPerin edustajisto 27.-28.11: Vanhusten ja lasten oikeuksia on parannettava lainsäädännöllä

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin edustajisto on tyytyväinen peruspalveluministeri Susanna Huovisen ilmoitukseen viedä vanhuspalvelulaki hallituksen käsiteltäväksi henkilöstömitoituksen osalta. Huovinen katsoo eduskunnan aiemman linjauksen velvoittavan siihen, että lakiin kirjataan 0,5 hoitajan vähimmäismitoitus. Eduskunnassa punnitaan nyt vanhusten arvostus ja kansanedustajien aiemmin antamat lupaukset.

SuPerin edustajisto tukee myös opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurun aikomusta viedä varhaiskasvatuslakiesitys eduskunnan käsiteltäväksi. SuPerin edustajisto toivoo uuden varhaiskasvatuslain pikaista toimeenpanoa. Pienet ryhmäkoot ja riittävä määrä kasvattajia ryhmää kohti vaikuttavat merkittävästi lasten hyvinvointiin.

Vanhuspalvelulakiin on kirjattava henkilöstömitoitus
SuPerin tavoitteena on, että vanhuspalvelulakiin kirjataan 0,8:n hyvä henkilöstömitoitus. Tämä on edellytys hyvälle hoidolle. Päättäjät ovat luvanneet avata lain, mikäli yksikin ympärivuorokautisen vanhustenhoidon yksikkö alittaa 0,5:n vähimmäismitoituksen vuoden 2014 lopussa. SuPerin keväällä 2014 tekemän selvityksen mukaan näitä paikkoja on noin viidennes. THL:n tuoreen selvityksen mukaan vähimmäismitoitus alittuu edelleen 10 prosentissa vanhustenhoidon toimintayksiköissä. SuPerin edustajisto vaatii, että vanhuspalvelulakiin kirjataan henkilöstömitoitus.

Vanhuspalvelulaista aiotaan poistaa laitoshoitoon pääsyn perusteista arvokas elämä. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2015. Kaiken hoivan ja hoidon tulee edelleen perustua arvokkaaseen elämään. Kotihoidossa on runsaasti huonokuntoisia asiakkaita, jotka tarvitsisivat ympärivuorokautista hoitoa. Jokaisella vanhuksella tulee olla oikeus tarvitsemaansa hoitopaikkaan.

Varhaiskasvatuslain toimeenpanoa on vauhditettava
Päivähoidon tulee tukea turvallista lapsuutta, ja se on noussut yhä keskeisemmäksi lasten hyvinvoinnin kannalta. On myös varmistettava ennaltaehkäisevien palveluiden antaminen kotiin ajoissa.

Uutta lakia valmisteltaessa SuPer kysyi jäseniltään keskeisiä tavoitteita varhaiskasvatuksessa. 95 prosenttia lastenhoitotyötä tekevistä ammattilaisista odotti ryhmäkokosäädöstä uuteen lakiin.

Lähihoitajat ovat suurin ammattiryhmä varhaiskasvatuksessa. Suurin osa heistä on suorittanut lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan, mutta myös lähihoitajakoulutuksen muiden osaamisalojen osaamisesta on hyötyä lasten ja perheiden kanssa toimiessa. Lasten lääkehoito päivän aikana on turvattava myös päivähoidossa. Lähihoitajilla on lääkehoidossa keskeinen rooli.  Lähihoitajat ovat ainoa varhaiskasvatuksessa työskentelevä ammattiryhmä, jolla on oikeus ja velvollisuus toteuttaa lääkehoitoa.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin edustajiston puheenjohtaja Heikki Isosaari, 0400 827 543
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085