19.11.2014

Tiedote: Uudella varhaiskasvatuslailla vahvistetaan lapsen oikeuksia

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola toivoo, että uusi varhaiskasvatuslaki etenee suunnitellusti. Kokonaisuudistukseen tähtäävä asteittain edistyvä uudistuskin olisi tervetullut aloitus, jota työntekijät odottavat.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola toivoo, että uusi varhaiskasvatuslaki etenee suunnitellusti. Kokonaisuudistukseen tähtäävä asteittain edistyvä uudistuskin olisi tervetullut aloitus, jota työntekijät odottavat. Lailla saadaan vahvistettua turvallista päivähoitoa. SuPerin tavoitteina olivat pienemmät ryhmäkoot sekä lasten ja kasvattajien suhdelukujen pienentäminen. Varhaiskasvatuksen laadun parantaminen tarkoittaa henkilöstön lisäämistä. Tähän on valmistauduttava myös lähihoitajien ja lastenohjaajien koulutuspaikkoja lisäämällä.
 
Pienet ryhmät tukevat lapsen oikeuksien toteutumista
Valtioneuvosto on tiedotteessaan 17.11. jättänyt suuria kysymyksiä ilmaan. Jos varhaiskasvatuslain asteittaiseen uudistamiseen pyritään, millä keinoin? SuPerin jäsenistö odottaa ryhmäkokosäädöstä uuteen lakiin. Tätä mieltä oli SuPerin selvityksessä 95 prosenttia lastenhoitotyötä tekevistä ammattilaisista.
 
Lasta on mahdotonta huomioida yksilöllisesti nykyisissä suurissa ryhmissä. Laadukas päivähoito ei tällöin toteudu, vaikka pedagogista osaamistasoa nostettaisiin kuinka korkeaksi tahansa. Lapsen huomioiminen yksilöllisesti on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla torjutaan myöhemmin aiheutuvia suuria korjaavia kustannuksia.

- Syrjäytymisen ehkäiseminen alkaa jo päivähoidosta, puheenjohtaja Paavola sanoo. Lastenhoito- ja kasvatustyötä tekeville pitää antaa mahdollisuus keskittyä tekemääntyönsä mahdollisimman hyvin. SuPerin selvityksestä viime vuodelta käy ilmi, että lähihoitajat ja lastenhoitajat kokevat, etteivät he pysty tekemään työtään eettisesti kestävästi liian suurissa ryhmissä.

Lähihoitajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia
Lähihoitajat ovat suurin ammattiryhmä varhaiskasvatuksessa, johon lähihoitajakoulutus antaa erinomaiset valmiudet. Lähihoitajat tekevät arvokasta ja vastuullista kasvatustyötä.  Lähihoitajan työn ydintä on kantaa vastuu lapsen kehityksestä, turvallisuudesta ja terveydestä sekä kokonaishyvinvoinnista. Lisäksi lähihoitajat ovat päiväkodeissa ainoa terveydenhuollon ammattiryhmä.  Yli 20 prosentilla lapsista on ainakin yksi pitkäaikaissairaus, joka vaatii lääkitystä myös päivän aikana.

SuPer vaatii, että myös jatkossa työnantajilla tulisi olla oikeus valita tehtävään sopivin peruskoulutettu lähihoitaja osaamisalasta riippumatta. Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan lisäksi myös muut osaamisalat tukevat varhaiskasvatuksessa vaadittavaa osaamista. Työnantajilta on tullut myönteistä palautetta työnantajan rekrytointivapaudesta sekä mahdollisuudesta täydentää työyhteisön osaamista lähihoitajan monipuolista osaamista hyödyntäen. - Työnantaja pystyy hyvin määrittelemään tarpeen palkata erityisosaamista omaava lähihoitaja, puheenjohtaja Paavola sanoo.

- Varhaiskasvatus on tärkeintä työtä kansakunnan tulevaisuuden  hyväksi. Maan hallitukselta odotetaan nyt toimintaa varhaiskasvatuslain kokonaisuudistuksen edistämiseksi, Paavola painottaa.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 
Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085