26.6.2014

Tiedote: Uusi sote-uudistus antaa mahdollisuudet parempaan

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on tyytyväinen saavutettuun sote-ratkaisuun. – Pidän erittäin hyvänä sitä, että ratkaisu saavutettiin laajalla yhteistyöllä ja hyvässä yhteishengessä, puheenjohtaja Paavola kommentoi. Päätöksentekijöiden ja erilaisten toimijoiden määrän voimakas vähentäminen antaa myös paremmat mahdollisuudet yhdenmukaistaa tietojärjestelmiä ja toimintamalleja ja vapauttaa varoja juuri asiakkaille tärkeisiin lähipalveluihin.

Nyt päätetyssä ratkaisussa on viisi vahvaa sote-aluetta, joille annetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu.– Pidän hyvänä kerran neljässä vuodessa hyväksyttävää järjestämispäätöstä, jonka avulla voidaan ottaa alueellisia eroja huomioon, Paavola toteaa. Järjestämispäätöksessä päätetään muun muassa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan ja ketkä ovat vastuussa tuottamisesta. SuPer pitää hyvänä ratkaisuna myös sitä, että sosiaali- ja terveysministeriön ohjaus ja yhteistyö sote-alueiden kanssa lisääntyy. Näin voidaan turvata valtakunnallisesti tasalaatuiset palvelut ja kansalaisten tasa-arvoinen asema palveluiden saatavuudessa.

Sote-alueisiin kuuluvat kunnat ja kuntayhtymät vastaavat pääosin myös palveluiden tuottamisesta ja yksityinen sektori yhdessä järjestöjen kanssa on mukana täydentämässä palveluja. Isännän ääni tulee jatkossakin säilymään julkisella sektorilla ja se on puheenjohtaja Paavolan mielestä kaikille turvallisin ratkaisu.
 
Mallin päälinjaukset on nyt luotu, mutta suurimpana keskeneräisenä asiana on edelleen rahoituksen turvaaminen. Palvelut rahoitetaan viiden suuren sote-alueen kautta yhteisvastuullisesti ja se turvaa leveämmät hartiat. Leveistä hartioistakaan ei kuitenkaan ole apua palvelujen turvaajana, mikäli näiden sote-alueiden rahoituksen kerääminen ei toimi. Sosiaali- ja terveydenhuollosta on saatava kitkettyä pois tietoinen alibudjetointi. Mikäli tätä tulee edelleen esiintymään, tulee sote-alueille myöntää myös verotusoikeus. Malli löytyy läheltä naapurimaa Ruotsista, missä terveyspalvelut rahoitetaan näin.       
 
Sote-ratkaisun saavuttaminen antaa nyt mahdollisuudet kehittää mallista hyvin toimivan ja kestävän järjestelmän. Uusi toimintamalli antaa myös mahdollisuudet sille, että henkilöstön asema on nykyistä parempi ja henkilöstö ei joudu jatkuvien säästötoimenpiteiden kohteeksi.  – Henkilöstön ja asiakkaiden jatkuva pompottelu saa päättyä ja ainakin uusi sote-malli antaa tähän hyvät edellytykset, toteaa puheenjohtaja Paavola.
 
SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 
Lisätietoa:
puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085