31.10.2014

Tiedote: Vakituiset työsuhteet parantavat naisten työuria

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola haastaa päättäjät ja työnantajat nostamaan naisten 0,83 euron täydeksi euroksi. Naisille maksettava säännöllisen työajan palkka on Suomessa keskimäärin 83,1 prosenttia miesten palkasta. Naisvaltaisella sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla palkat ovat matalat. Lisäksi määräaikaiset palvelusuhteet hidastavat ura- ja palkkakehitystä. Naiset myös käyttävät edelleen valtaosan perhevapaista. Isiä tulisikin kannustaa käyttämään enemmän perhevapaita ja näin tasata myös työnantajien osallistumista kustannuksiin.

Noin puolet sukupuolten palkkaerosta johtuu siitä, että naiset ja miehet työskentelevät eri aloilla ja eri tehtävissä. Alan ja tehtävän naisvaltaisuus merkitsee usein matalampaa palkkaa. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala on hyvin naisvaltainen ala, vaikka miesten osuus onkin kasvanut viime vuosina.

– Hoitoalan palkkauksen parantaminen on yksi merkittävä haaste, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo. – Tulevaisuudessa hoitajia tarvitaan yhä enemmän. Alan täytyy pystyä kilpailemaan osaavasta ja motivoituneesta työvoimasta. Palkkaus on yksi vetovoimatekijä.

Vakituiset työsuhteet parantavat työuria
Vakituiset työsuhteet parantavat naisten työuria ja auttavat rakentamaan pidemmän ja turvallisemman työuran. Näin myös palkkaus voi parantua. Määräaikaiset työsuhteet ovat edelleen ongelma sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työnantajan tulisikin arvioida realistisesti työvoiman tarve ja palkata riittävä määrä henkilökuntaa ajoissa. Määräaikaiset työsuhteet eivät tuo todellisia kustannussäästöjä työnantajalle.
 
Tasa-arvosuunnitelma edistämään tasa-arvoa
Tasa-arvolain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää tasa-arvoa. Laki edellyttää, että vähintään 30 henkilöä työllistävä työnantaja toteuttaa työpaikalla vuosittain tasa-arvosuunnitelman, joka ottaa kantaa palkkaukseen ja muihin palvelussuhteen ehtoihin. Tasa-arvosuunnitelmat ja niihin sisältyvät palkkakartoitukset ovat tehneet työpaikkojen sukupuolesta johtuvia palkkaeroja näkyväksi. Työnantajien ja työntekijöiden tulisikin toimia yhteistyössä edistääkseen laadukkaiden tasa-arvosuunnitelmien toteutumista kaikilla työpaikoilla.
 
SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.
 
Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085