6.10.2014

Tiedote: Vanhusten ääni on saatava kuuluviin

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on huolissaan vanhusten asemasta Suomessa.  Vanhustenviikon teema ”Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina.” tarkoittaa muun muassa sitä, että vanhuksilla on oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan. On kysymys ihmisoikeuksista. Hyvän hoidon edellytys on riittävä määrä koulutettua hoitohenkilökuntaa. Tämä ei tällä hetkellä toteudu. SuPer vaatii edelleen vanhuspalvelulakiin kirjausta henkilöstömitoituksesta.

Vanhuuden tulee olla arvokasta, mielekästä aikaa. Ikääntyneellä on oltava oikeus tuntea olevansa arvokas jäsen yhteiskunnassa. Heidän on annettava vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Vanhuksia on kuultava. Palveluita on tarjottava asiakaslähtöisesti ja hoitopaikan valinnassa on tarkasteltava yksilöllisiä tarpeita. Vanhuksen itsemääräämisoikeus tulee usein vastaan hoitotyössä. Sitä on kunnioitettava.

Kotihoidon vahvistaminen laitoshoitoa vähentämällä ei ole onnistunut asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Uudistus on jäänyt puolitiehen. Kotihoitoon on turvattava riittävä määrä koulutettua henkilökuntaa. Myös asiakkaan kodin on tuettava kotona toteutettavaa hoitoa. Asuntojen peruskorjauksiin on saatava riittävästi tukea. Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on hyvä tavoite, mutta myös siinä on kuultava asiakasta. Osa kokee suurta turvattomuutta jäädessään yksin kotiin. Omaiset ja hoitajat joutuvat usein toimimaan vanhusten oikeuksien puolestapuhujina.

Vanhustenhoidossa suurin ammattiryhmä ovat lähi- ja perushoitajat, joilla on vahva vanhustenhoidon ammatillinen ja eettinen osaaminen. Osaamista tulee arvostaa niin, että kaikilla työpaikoilla on riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Tällä hetkellä tilanne on huono ja heikkenee entisestään, jollei vanhuspalvelulakiin saada kirjausta henkilöstömitoituksesta. Valvontaviranomainen on viime aikoina tehnyt ratkaisuja, joissa on hyväksytty alle minimin henkilöstömitoitus. Tällainen suuntaus on huolestuttava eikä täytä vanhuspalvelulain asettamia vaatimuksia.

Henkilökunnalla on oltava aikaa myös kehittää vanhustenhoidon toimintatapoja. Asiakasta kuntouttavan toiminnan tulisi olla osa hyvää hoitoa kaikkialla vanhuksen kunnon niin salliessa. Lähi- ja perushoitajat haluavat toteuttaa kuntouttavaa työotetta, mutta siihen ei tällä hetkellä ole riittävästi aikaa. Yhdellä hoitajalla saattaa olla kuudesta yhdeksään ja jopa enemmän hoidettavia. Asiakkaan tilan ollessa jo huono, tulisi olla riittävästi aikaa rauhalliselle hoidolle ja lopulta saattohoidolle. Kaikilla on oikeus arvokkaaseen elämään ja myös kuolemaan.

SuPeriin kuuluu yli 86 000 sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085