1.7.2016

TSN ry:n ohjeistus vuosiloman siirtämisestä sairaustapauksissa

Seuraava ohjeistus koskee yksityissektorilla työskenteleviä TSN ry:n jäseniä (pois lukien Avainta-TES ja YTHS-sopimus).

Vuosilomalakiin on 1.4.2016 lisätty ns. omavastuu / karenssipäivät vuosiloman aikana sairastumiselle. Säännöksen mukaan työntekijällä ei olisi oikeutta siirtää neljää viikkoa ylittäviä vuosilomapäiviään sairauden alta, kuin vasta kuuden omavastuupäivän jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. viiden viikon vuosilomasta viides vuosilomaviikko voisi jäädä kokonaan karenssipäivien alle, mikäli työntekijä sairastuu vuosilomansa jo alettua.

TSN ry:n näkemyksen mukaan tämä vuosilomalakiin lisätty karenssisäännös on Euroopan Unionin työaikadirektiivin ja Euroopan Unionin tuomioistuimen siitä antaman oikeuskäytännön vastainen! Euroopan Unionin tuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut, että työntekijän työkyvyttömyyden alkamishetkellä ei ole merkitystä, vaan työntekijällä on oikeus pitää palkallinen vuosilomansa, joka osuu sairauslomajaksolle, jälkeenpäin, riippumatta siitä millä hetkellä työkyvyttömyys on ilmennyt.

Pyydämmekin jäseniämme toimimaan seuraavalla tavalla, jos sairastutte ennen vuosiloman alkua tai sen jo alettua ja haluatte käyttää sairausloman alle jääneet vuosilomapäivänne myöhemmin.

Vuosilomalain mukaan jos työntekijä sairastuu ennen vuosilomansa tai sen osan alkamista, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Työntekijällä on pyynnöstään oikeus loman tai sen osan siirtämiseen myös, jos tiedetään, että työntekijä joutuu lomansa aikana sellaiseen sairaanhoitoon tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön. Pyyntö vuosiloman siirtämisestä on tehtävä viivytyksettä ja työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestä.

Jos työntekijä sairastuu vuosiloman tai sen osan jo alettua, työntekijän tulee viivytyksettä pyytää työnantajaltaan vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään, mikäli haluaa vuosilomansa siirrettävän sairauden alta annettavaksi myöhempänä ajankohtana.

Sairastumiseen vuosiloman jo alettua ei voida asettaa mitään omavastuupäiviä tai karenssipäiviä, vaan loma on siirrettävä annettavaksi myöhempänä ajankohtana, jos työntekijä tätä pyytää. Pyyntö loman siirrosta tulee tehdä viivytyksettä eli käytännössä heti kuin se vain on mahdollista. Pyyntö loman siirtämisestä kannattaa varmuuden vuoksi tehdä myös kirjallisesti esim. sähköpostilla. Mikäli työnantaja ilmoittaa, että vuosilomasi ei siirry vuosilomalain mukaisten ns. karenssipäivien vuoksi, tulee työntekijän ilmoittaa kirjallisesti, ettei hyväksy karenssia ja tämän jälkeen ottaa yhteyttä omaan TSN ry:n jäsenliittoosi.

Lisätietoja:      
lakimies Juho Kasanen, SuPer ry                     
neuvottelupäällikkö Marianne Leskinen, Tehy ry
lakimies Saara Arola, Erto ry