1.10.2021

Työ vanhustenhoidossa on merkityksellistä ja arvokasta

Sunnuntaina 3. lokakuuta vietetään kansallista Vanhustenpäivää, joka aloittaa vuosittaisen Vanhustenviikon. Viikkoa vietetään Vanhustyön keskusliiton aloitteesta. SuPer nostaa viikolla esiin vanhustyön iloja ja suruja, haasteita ja kipupisteitä sekä vanhusten arvostusta.

Lähihoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa ja voidaan sanoa, että Suomen vanhustenhoito on rakentunut lähi- ja perushoitajien hyvälle ammattitaidolle. Osaaminen perustuu hyvään koulutukseen ja monipuoliseen kokemukseen. Emme olisi selvinneet korona-ajasta ilman lähihoitajien vankkaa ammattitaitoa ja kykyä sopeutua hyvin vaikeaan ja jatkuvasti muuttuvaan tilanteeseen.

Vanhustenhoito on ollut kriittinen sektori, sillä kaikki asiakkaat kuuluvat riskiryhmään ja taudin leviämisen estäminen on ollut hyvin haastavaa. Epävarmuus ja huoli ovat leimanneet tätä aikaa hyvin voimakkaasti.

Kriisi toi näkyväksi, miten suuri merkitys sote-alan hyvällä koulutuksella on kaikkina aikoina. Jotta turvallisuudesta voidaan huolehtia normaali- ja kriisiaikoina, on monen asian tultava selkäytimestä. Sote- ja varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on erittäin hyvä ammatillinen osaaminen, johon kuuluu muun muassa taito kohdata hädässä olevia ihmisiä ja hyvät suojautumis- ja hygieniataidot, mikä on ollut hyvin olennaista tästä kriisistä selviämisessä. Koulutuksen aikana opitaan myös työn eettinen pohja ja vastuullisuus. Koulutus on koko ammatin perusta ja siksi sitä on kehitettävä jatkossakin. Ala on vaativa ja koulutuksen on vastattava työelämän vaatimuksia.

Työ vanhustenhoidossa on antoisaa, merkityksellistä ja hyvin ihmisläheistä, mitä moni kaipaa tämän päivän työelämässä. Vaativasta ja raskaasta työstä tulee kuitenkin maksaa nykyistä selvästi parempaa palkkaa. Myös työoloja ja johtamista tulee parantaa, jotta alan vetovoima säilyy ja kohenee. Koko vanhustenhoitoon tulee suunnata merkittävästi enemmän rahaa ja sen arvostusta on konkreettisesti nostettava.

Kaikilla kansalaisilla tulee olla varmuus, että ikääntyneet hoidetaan Suomessa jatkossakin. Kukaan ei saa tuntea olevansa vain kustannuserä yhteiskunnalle, ei asiakas eikä työntekijä.

puheenjohtaja
Silja Paavola