18.12.2017

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Jokainen häirintäteko on liikaa

Työmarkkinakeskusjärjestöt kehottavat, että jokaisella työpaikalla otetaan nollatoleranssi seksuaaliseen häirintään. Jokainen häirintäteko on liikaa. Seksuaalista häirintää koskeva lainsäädäntö antaa jo laajat mahdollisuudet puuttua häirintään. Nyt tarvitaankin ennen kaikkea asennemuutosta.

Seksuaaliseen häirintään on puututtava aina vakavasti. Kaikkien osapuolten on tunnettava vastuunsa häirinnän ehkäisemisessä ja siihen puuttumisessa työpaikalla.

Häirintävapaan työilmapiirin luomiseen voidaan vaikuttaa työpaikoilla monin tavoin. Esimerkiksi osana lainmukaista työsuojelun toimintaohjelmaa tai tasa-arvon edistämis- ja suunnitteluvelvoitetta voidaan toteuttaa kysely henkilöstön syrjintä- ja häirintäkokemuksista ja laatia työpaikalle menettelytapaohjeet mahdollisten syrjintä- ja häirintätapausten selvittämiseen.

Häirintävapaalla työpaikalla on positiivinen vaikutus työntekijöiden ja työnantajan väliseen luottamukseen sekä yleisemmin työhyvinvointiin. Työntekijöiden työhyvinvointi näkyy muun muassa tuottavuudessa, asiakastyytyväisyydessä ja työpaikan imagossa.

Lisätietoja:

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies, p. 040 841 7779
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta, p. 0400 912 399
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, p. 040 509 6030.
Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder, p. 0400 609 717
Kuntatyönantajien työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, p. 040 547 7710
Valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Seija Petrow, p. 0400 711 761
Kirkon työmarkkinajohtaja Vuokko Piekkala, p. 040 142 66 72