25.4.2017

Valviran ohjeet lähihoitajille: Terhikissä pitkään olleiden lähihoitajien kannattaa odottaa lainmuutosta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kertoi tiedotteessaan (20.4.2017) valmistelevansa sosiaalihuollon ammattihenkilölain muuttamista. Muutoksen tavoitteena on selkeyttää ammattihenkilöiden rekisteröitymistä ja lisätä lakiin sieltä puuttuva kuntoutuksen ohjaajien ammattiryhmä.

Valvira on erittäin tyytyväinen, että STM on ryhtynyt toimiin erityisesti lähihoitajien rekisteröitymisen selkeyttämiseksi.

Myös Valviraan on tullut runsaasti yhteydenottoja lähihoitajilta, jotka kokevat nykyisen tilanteen kohtuuttomaksi. Tilanteen korjaamiseksi Valvira on ehdottanut STM:lle, että niille lähihoitajille, jotka sosiaalihuollon ammattihenkilölain voimaantullessa 1.3.2016 olivat jo terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikissä, merkittäisiin automaattisesti lähihoitajan nimikesuojaus myös sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri Suosikkiin. Valvira tekisi merkinnän maksutta ilman erillistä hakemusta.

Ennen hallituksen esityksen antamista ja asian eduskuntakäsittelyä ei ole täyttä varmuutta muutoksen sisällöstä. Valvira kuitenkin varautuu siihen, että kaikilta jo Terhikissä olevilta lähihoitajilta ei vaadita erillistä hakemusta Suosikkiin rekisteröitymiseksi. STM:n tiedotteen mukaan lakiesityksen on tarkoitus tulla eduskunnan hyväksyttäväksi syksyyn 2017 mennessä.

Valvira ohjeistaa lähihoitajia toimimaan toistaiseksi seuraavalla tavalla:

1) Terhikissä 1.3.2016 olleet lähihoitajat, jotka toimivat sosiaalihuollon tehtävissä
Lähihoitajien, jotka 1.3.2016 olivat Terhikissä, kannattaa odottaa rauhassa tilanteen selviämistä. Uusia hakemuksia ei tällä hetkellä kannata tehdä. Valvira ei toistaiseksi käsittele ja laskuta jo tehtyjä hakemuksia. Hakijan ei tarvitse peruuttaa hakemustaan.

Jo maksettuihin maksuihin otetaan kantaa siinä vaiheessa, kun hallituksen esityksen sisältö on selvillä.

2) Valmistuvat lähihoitajat
Valmistuvat lähihoitajat valitsevat, haluavatko he rekisteröityä

a)    vain terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikkiin vai
b)    vain sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri Suosikkiin vai
c)    sekä Terhikkiin että Suosikkiin.

Lähihoitajia kouluttavia oppilaitoksia on ohjeistettu erikseen siitä, miten ne ilmoittavat valmistuneiden lähihoitajien tiedot Valviralle.

Maksu oppilaitoksen kautta rekisteröitymisestä on 40 € yhteen rekisteriin ja 80 € molempiin rekistereihin.

3) Vuonna 2016 valmistuneet lähihoitajat, jotka odottavat Suosikki-rekisteröintiä

Valvira vie kerta-ajolla 26.4.2017 noin 4 300 vuonna 2016 valmistunutta lähihoitajaa Suosikkiin. Kerta-ajolla nimikesuojataan kaikki tammikuun 2017 loppuun mennessä kouluilta ilmoitetut, vuonna 2016 valmistuneet ja jo Terhikki-rekisterissä olevat lähihoitajat, jotka ovat odottaneet rekisteröintiä Suosikki-rekisteriin.

Kerta-ajolla nimikesuojatut lähihoitajat saavat lähiaikoina 40 euron laskun rekisteröinnistä. Laskussa todetaan, että sen vastaanottajalle on merkitty sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin oikeus käyttää lähihoitajan ammattinimikettä.

Jos lähihoitaja tarvitsee rekisteröintitodistuksen esim. työnantajaansa varten, voi hän tilata sen maksutta osoitteesta suosikki(at)valvira.fi.
 

4) Sosiaalihuollon tehtävissä toimivat lähihoitajat, jotka eivät ole kummassakaan rekisterissä
Jos lähihoitaja, joka ei ole rekisteröitynyt kumpaankaan rekisteriin, toimii sosiaalihuollon tehtävissä lähihoitajan ammattinimikkeellä, tulee hänen hakea nimikesuojausta Suosikkiin.

Hakemusohjeet löytyvät Valviran verkkosivuilta.

Jos lähihoitaja on jo hakenut Suosikkiin rekisteröitymistä, voi hän odotella rauhassa hakemuksensa ratkaisemista.

5) Sosiaalihuollon tehtävissä toimivat lähihoitajat, jotka ovat helmikuun 2016 jälkeen hakeutuneet vain Terhikkiin
Jos lähihoitaja, joka on helmikuun 2016 jälkeen hakeutunut vain Terhikkiin, toimii sosiaalihuollon tehtävissä tai siirtyy sosiaalihuollon tehtäviin lähihoitajan ammattinimikkeellä, tulee hänen hakea nimikesuojausta Suosikkiin.

Hakemusohjeet löytyvät Valviran verkkosivuilta.

Jos lähihoitaja on jo hakenut Suosikkiin rekisteröitymistä, voi hän odotella rauhassa hakemuksensa ratkaisemista.
 

6) Terveydenhuollon tehtävissä toimivat lähihoitajat

Muutoksella ei ole vaikutusta terveydenhuollon tehtävissä toimiviin lähihoitajiin.

Tiedot voi tarkistaa JulkiSuosikki-rekisteristä

Lähihoitaja voi tarkistaa tietonsa JulkiSuosikki-rekisteristä.

Sekä Suosikki- että Terhikki-rekisteriin merkityn lähihoitajan oikeudet näkyvät hakutuloksissa allekkain:

  • lähihoitaja (terveydenhuolto) ja
  • lähihoitaja (sosiaalihuolto)
     

Lisätietoja:
Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

Sanna Hyttinen, lakimies
puh. 0295 209 608

Yksittäisiä hakemuksia koskevissa asioissa pyydämme olemaan yhteydessä osoitteeseen suosikki(at)valvira.fi.

Valviran neuvontapuhelimen numerot 02 9520 9552 ja 02 9520 9558 palvelevat klo 10-11 ja 14-15.

Lue lisää:
Kerta-ajolla Suosikkiin vietyjen lähihoitajien laskutus käynnissä >>