4.10.2016

Vanhukset ovat arvokkaita kansalaisia ja ansaitsevat koulutetun ja osaavan hoitajan

Toisinaan kuulee sanottavan, että on aivan sama kuka vanhuksia hoitaa, jokainenhan sen osaa. Asia ei kuitenkaan missään nimessä ole näin. Koulutuksella on suuri merkitys laadukkaan vanhustenhoidon turvaamisessa. Lähihoitajakoulutukseen tulisi valita työhön soveltuvimmat henkilöt. On sääli, että moni oppilaitos on luopunut soveltuvuuskokeista. SuPerin mukaan soveltuvuuden varmistaminen koulutukseen hakuvaiheessa ja soveltuvuuden jatkuva arviointi läpi koulutuksen ovat edellytyksiä hyvälle hoidolle.

Koulutettu hoitaja maksaa itsensä takaisin muun muassa ennaltaehkäisemällä kalliita hoitovirheitä

Vanhukset ovat arvokkaita kansalaisia ja ansaitsevat koulutetun ja osaavan hoitajan. Koulutetun hoitajan tulee sitoutua alan ammattietiikkaan. Lähihoitaja omaa hyvät tiedot ja taidot perushoidosta sekä sairauksien hoidosta. Koulutettu lähihoitaja hahmottaa asiakkaan elämäntilanteen kokonaisuutena. Lähihoitaja on myös lääkehoidon ammattilainen. Lääkehoidon lisäksi hän seuraa lääkkeiden vaikutuksia. Ammattitaitoinen hoitaja huolehtii osaltaan tiedonkulusta ja viestii ammatillisesti.

Vanhustenhoitotyö vaatii vahvaa ammattiosaamista. Ikääntyneen hoidon erityistä osaamista on kyky  havaita fysiologisia muutoksia, tukea ikääntyneen toimintakykyä ja voimavaroja sekä turvata psykososiaalinen hyvinvointi. Myös muistisairauksien tuntemus ja muistisairaan arvostava kohtaaminen ovat hyvin keskeisiä osaamisalueita vanhustyössä. Koulutukseen kuuluu myös lähestyvän kuoleman tunnistaminen ja kuolevan sekä läheisten tarpeisiin vastaaminen. 

Koulutettu hoitaja arvostaa omaa työtään ja vanhuksia sekä tekee yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa. Lähihoitaja tuntee asiakkaan verkostot ja palvelujärjestelmän ja hyödyntää niitä asiakaslähtöisesti. Hän huolehtii jatkuvasta kouluttautumisesta uusien asioiden edessä ja jakaa osaamistaan. Digitalisaatio ja uusi teknologia valtaavat alaa myös hoitoalalla. Koulutus antaa valmiuksia hyödyntää ja kehittää hyvinvointiteknologiaa ikääntyvien hyväksi.

Sekä asiakkaissa että työntekijöissä on yhä enenevässä määrin eri kulttuuritaustaisia. Ammattitaitoinen hoitaja tunnistaa eri kulttuurien erityispiirteitä ja on suvaitsevainen erilaisuutta kohtaan. Hän kykenee työskentelemään erilaisissa ja vaihtuvissa toimintaympäristöissä laaja-alaisen osaamisensa pohjalta.

Koulutettu lähihoitaja on suomalaisen yhteiskunnan peruspilari.

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer