19.10.2016

SuPer: Vanhustenhoidon todellinen mitoitus on 0,1

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer vaatii hallitusta vetämään takaisin päätöksensä pienentää vähimmäishenkilöstömitoitusta vanhustenhoidossa. Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula on ilmoittanut, että hallitus hakee vaihtoehtoisia säästökohteita ja ilmoittaa päätöksestään lähiviikkoina.0,4:n mitoitus tarkoittaisi, että kymmentä vanhusta kohti olisi yksi hoitaja paikalla. Mitoitukseen lasketaan hoitajat koko vuorokauden aikana kaikissa vuoroissa ja myös vapaalla olevat hoitajat. - Käytännössä tulisi puhua paikalla olevien mitoituksesta, se antaa todellisen kuvan, SuPerin puheenjohtaja Paavola sanoo. - 0,4:n henkilöstömitoituksella todellinen mitoitus on noin 0,1 vuoroa kohti.

SuPer on vaatinut ns. vanhuspalvelulakiin kirjausta hyvästä mitoituksesta, jossa on huomioitava myös asiakkaan hoidon tarve. Pelkät suositukset eivät ole riittäneet ja niitä on helppo muuttaa, jos säästöpaineet käyvät koviksi. Kun puhutaan kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta ja turvallisuudesta, niiden tulisi olla varmemmalla pohjalla kuin vain suositusten varassa. Hallituksen tehtävä on päätöksillään turvata kansalaisten turvallisuus ja perusoikeudet.

Nykyinen vähimmäismitoitus 0,5 on liian pieni, eikä sillä pystytä turvaamaan hyvää hoitoa. Vanhukset ovat aikaisempaa huonokuntoisempia ympärivuorokautisessa hoidossa. Myös kotihoidossa on asiakkaita, joiden kunto vaatisi ns. laitoshoitoa. Mitoituksen pudottaminen 0,4:n tasolle tarkoittaisi käytännössä, että hallitus sallisi työnantajien jättävän vanhukset heitteille. Vanhustyötä tekeviä on kuultava ja otettava viesti tosissaan: niin pienellä mitoituksella ei voida täyttää vanhuspalvelulain vaatimuksia palvelujen laadusta. Voidaan tarjota ruoka ja vuodepaikka, ei muuta. - Jos hallitus haluaa linjata, että vanhukset eivät muuta ansaitse, voidaan unohtaa puheet sivistysvaltiosta, puheenjohtaja Paavola sanoo.

Yksin työvuorossa oleminen on turvallisuusriski sekä asiakkaalle että hoitajalle. Työsuojelumääräykset eivät tällöin toteudu. Vanhustenhoitoon kuuluvat olennaisena osana erilaiset nostot, joissa tarvitaan usein työparia. Kun hoitajia on liian vähän, vaaratilanteiden määrä kasvaa, eikä niiden ennaltaehkäisemiseen tai selvittämiseen ole mahdollisuuksia.

On hyvä, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden valiokuntavastaavat Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Arja Juvonen (ps.) ja Sari Sarkomaa (kok.) eivät kannata vähimmäismitoituksen pienentämistä. SuPer odottaa, että asian vastuuministeri Juha Rehula toimii vastuullisesti ja kunnioittaa myös valiokuntavastaavien asiantuntemusta.

SuPerissa on lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085