13.12.2023

Varhaiskasvatuksen ammattiliittojen yhteinen kannanotto aikuiskoulutustuen puolesta

Varhaiskasvatuksen ammattiliitoilla on huoli koulutetun työvoiman riittävyydestä. Aikuiskoulutustukea ei tule lakkauttaa.

Lasten määrä päiväkodeissa kasvaa, kun yhä useampi alle kolmevuotiaskin siirtyy varhaiskasvatuksen piiriin. Samaan aikaan moni työntekijä on saavuttamassa eläkeiän. Satoja paikkoja on täyttämättä, eikä kaikkiin avoimiin paikkoihin aina saada edes yhtä hakemusta, jolloin tehtäviä hoitavat vaihtuvat, lyhytaikaiset ja usein epäpätevät, sijaiset.

Varhaiskasvatusalalla on vakava työvoimapula. Suurin pula tällä hetkellä on varhaiskasvatuksen opettajista, mutta myös varhaiskasvatuksen sosionomeja ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia tarvitaan lisää. Nyt olisi ensisijaisen tärkeää taata tarvittava rahoitus alan koulutuspaikoille ja erityisesti monimuotokoulutukselle pysyvästi. Säilyttämällä aikuiskoulutustuki säilytetään myös mahdollisuus kouluttautua varhaiskasvatuksen eri tehtäviin.

Hallitus tavoittelee ohjelmassaan koulutustason nostoa ja työllistymisen esteiden purkamista. Viime vuonna opetus- ja kasvatusalalle kouluttautui aikuiskoulutustuen turvin yli tuhat alanvaihtajaa. Aikuiskoulutuksen lakkauttaminen on ristiriidassa hallituksen työllisyyttä edistävien tavoitteiden kanssa.

Aikuiskoulutustukea hyödynnetään paljon juuri opetus- ja kasvatusalalla. Tukea käyttävät esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen lastenhoitajat hankkiakseen varhaiskasvatuksen sosionomin tai varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyden. Nykyisellään tuki on mahdollistanut ammatillisen etenemisen korkeampaa koulutustasoa vaativiin, kuten päiväkodin johtajan, tehtäviin omalla alalla työn ohessa opiskellen. Tältä osin tuen lakkauttamisen työllisyysvaikutus on todellisuudessa hallitusohjelmassa arvioitua pienempi.

Aikuiskoulutustuki on siis ollut toimiva malli työelämän tarpeisiin, erityisesti julkisen sektorin osaajapula-aloilla. Tuki on osaltaan parantanut henkilöstön saatavuutta, lisännyt työllistymisen edellytyksiä alanvaihtajille, tukenut jatkuvaa oppimista ja edistänyt työssä jaksamista. Siten aikuiskoulutustuen lakkautus olisi ristiriidassa hallitusohjelman työllisyyttä parantavien kirjausten kanssa, unohtamatta lukuisia muita negatiivisia, jopa kriittisiä seurauksia laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumiselle.

Hallitus on sitoutunut toimimaan koulutetun varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseksi, lisäämään alojen veto- ja pitovoimaa, tukemaan urapolkumalleja, kehittämään työoloja, mahdollistamaan ammatillista kehittymistä sekä kehittämään varhaiskasvatuksen laatua. Niin ikään hallitus on lupautunut turvaamaan alalla jo työskenteleville erilaisia mahdollisuuksia pätevöityä varhaiskasvatuslain mukaisiin tehtäviin muunto- ja monimuotokoulutuksella. Aikuiskoulutustuki on mainiosti tukenut näitä tavoitteita. Ei heitetä pois toimivaa mallia!

Katarina Murto, puheenjohtaja
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Anitta Pakanen, puheenjohtaja
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto Vol

Minna Leppäkorpi, puheenjohtaja
Suomen lastenhoitoalan ammattilaiset ry

Håkan Ekström, va. puheenjohtaja
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jenni Karsio, puheenjohtaja
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Silja Paavola, puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer   

Millariikka Rytkönen, puheenjohtaja
Tehy