23.4.2018

Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutoksen todelliset kustannukset moninkertaiset esitettyyn nähden

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin mukaan varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso, vaan liian suuret hoitoryhmät.  – Varhaiskasvatuksen tilaa ei paranna nyt esitetty henkilöstörakenteen muutos. Sen sijaan se tulee väistämättä johtamaan ryhmäkokojen kasvuun ja lisäksi kasvattaa varhaiskasvatuksen kustannuksia merkittävästi arvioitua enemmän, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola. Lakiesityksen todelliset kustannusvaikutukset ovat SuPerin laskelmien mukaan moninkertaiset siihen, mitä ministeriö on esittänyt.

Lakiesityksessä arvioidut muutokset varhaiskasvatuksen kustannuksiin on arvioitu täysin virheellisesti.
Hallituksen esityksessä henkilöstörakenteen aiheuttamiksi lisäkustannuksiksi arvioidaan 39 milj. euroa vuodessa, mutta todellisuudessa kustannusten nousu on paljon suurempi. SuPerin laskelmien mukaan kustannusten nousu on jopa 112 milj. euroa vuodessa.

Lastenhoitajien korvaaminen lastentarhanopettajilla tuo selvästi lakiesityksessä esitettyjä korkeammat kustannukset kunnille. Keskimäärin yhden lastentarhanopettajan palkkaaminen lastenhoitajan tilalle tuo työnantajakustannukset huomioiden lisää kustannuksia noin 6 600 euroa/vuosi. Tämä tarkoittaa, että 9 000 uuden lastentarhanopettajan palkkaaminen lisää pelkästään palkkakustannuksia lähes 60 milj. euroa vuodessa.
 
Kohonneiden palkkakustannusten lisäksi on huomioitava myös opettajien suunnitteluaika, jonka he ovat konkreettisesti poissa ryhmästä. Lastentarhanopettajien työajasta 13 prosenttia käytetään toiminnan suunnitteluun. Tämä aika tulisi huomioida palkkaamalla opettajalle sijainen, jotta ryhmän mitoitus säilyy lain säätämällä tasolla. Yhden opettajan suunnitteluaika on viikossa viisi tuntia. Kaksi opettajaa on jo yli yhden työpäivän verran viikossa poissa ryhmästä. Tämä sijaisten palkkaaminen tuo lisää kustannuksia vuositasolla noin 52 milj. euroa/vuosi. Kuntien varhaiskasvatusmenojen kasvu pelkän henkilöstörakennemuutoksen vuoksi on noin 112 milj. euroa vuodessa eli lähes 4 prosenttiyksikköä.

Varhaiskasvatukseen suunniteltu lisärahoitus on suunnattava lapsiryhmien pienentämiseen eikä henkilöstörakenteen muuttamiseen.Jo nyt on tiedossa, että lastentarhanopettajien vakansseihin ei ole päteviä hakijoita. Vakansseja joudutaan täyttämään määräaikaisilla sijaisilla. Tämä puolestaan tarkoittaa jatkuvaa henkilöstön vaihtumista lapsiryhmissä. Eniten tästä kaikesta tulevat kärsimään lapset. Nykyinen henkilöstörakenne tuleekin säilyttää ennallaan, koska se on toimiva ja kustannustehokas malli. Pysyvä henkilöstö on turvallisin ratkaisu lapsille, puheenjohtaja Paavola muistuttaa. 

SuPer on tänään 24.4. antanut lausunnon eduskunnan sivistyslakivaliokunnalle. Lausunnossaan SuPer esittää eduskunnalle varhaiskasvatuslakiesityksen hylkäämistä.

SuPerissa on 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085