31.5.2019

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan lastenhoitajia

Varhaiskasvatuksessa on eletty useita muutoksen vuosia. Tuleekin pohtia tarkasti, ovatko tehdyt muutokset olleet hyviä ja tarpeellisia. Varhaiskasvatuksen opettajien määrää on haluttu nostaa suhteessa lastenhoitajien määrään. Pääkaupunkiseudulla on jo nyt huutava pula varhaiskasvatuksen opettajista. Tällä toimintakaudella on ollut pula myös varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Pelkästään pääkaupunkiseudulle tarvitaan jopa yli tuhat varhaiskasvatuksen koulutettua ammattilaista elokuun toimintakauden käynnistyessä. Tilanne on muuttunut todella paljon kuluneen kymmenen vuoden aikana.

Pieni palkka ja alati kasvavat vaatimukset ovat ajaneet nykyiseen tilanteeseen. Henkilöstöpula koskettaa jokaista työntekijää, jos sijaisia ei ole saatavilla. Muutenkin tiukalla henkilöstömäärällä tehtävästä työstä tulee vain selviytymistä. Suunnitelmat saa silloin unohtaa. Kuka haluaa tehdä työtä, johon on motivoitunut ja valmistautunut vastuullisesti, ja josta on lopulta tullut sijaispulassa liukuhihnatyötä? Kaikki ajatukset lämpimästä ja rauhallisesta kohtaamisesta täytyy toisinaan unohtaa arjessa.

Monet kunnat ovat laatineet kevään aikana erilaisia kavennettuja varhaiskasvatuksen opettajan tehtävän vaativuuden arvioita. Näiden uusien arvioiden tehtävänkuvauksissa on epäpätevän varhaiskasvatuksen opettajan työtehtäviä, ainakin paperilla, kavennettu pätevän opettajan tehtävistä. Tällä tavoin työnantaja voi maksaa pienempää palkkaa epäpätevälle opettajalle, usein lastenhoitajalle. Tehtävien on kuitenkin muututtava tosiasiallisesti, eli eroa tehtävissä on oltava muuallakin kuin vain paperilla, jotta pienempi palkka on oikeutettu.

Sovittaessa työnantajan kanssa varhaiskasvatuksen opettajan sijaisuudesta työsopimuksessa mainitaan esimerkiksi kavennetun tai vastaavan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävät. Palkan ollessa pienempi kuin varsinaisella varhaiskasvatuksen opettajalla, on työntekijän pyydettävä nähtäväksi tehtävänkuvaus, jossa näkyvät nämä suppeammat tehtävät. Työnantaja ei voi edellyttää laajempien tehtävien tekemistä tai hänen kuuluu maksaa siitä täysi palkka. Työnantaja saa maksaa pienempää palkkaa epäpätevälle opettajalle, jos tehtävissä on eroja. Erojen huomaaminen ja esiin nostaminen jää liian usein työntekijän arvioitavaksi.

Useita varhaiskasvatuksen lastenhoitajia on ollut kuluneella kaudella opettajan tehtävissä ja sama näyttää jatkuvan ensi syksynä. Riittääkö 11 vuotta siihen, että uuden varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstörakenne saavutetaan? Vai olisiko viisasta tarkastella henkilöstörakennetta uudelleen?

Silja Paavola
puheenjohtaja
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer