14.11.2017

Varhaiskasvatusjärjestöt: Vaihtoehtotiekartta varhaiskasvatuksen kehittämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman ”Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartan 2017-2030” rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia näkemyksiä suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi.

Viisi varhaiskasvatuksen työntekijöitä edustavaa henkilöstöjärjestöä valmistelee vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Vaihtoehtoisella tiekartalla ei haeta vastakkainasettelua vaan varhaiskasvatuksen työntekijöiltä ja lapsiperheiltä kantautuvien viestien perusteella harkittua vaihtoehtoa.

Suomalainen varhaiskasvatus on arvostettua ja laadukasta. Hyvää ei tarvitse korjata, mutta sen kehittäminen on kuitenkin välttämätöntä yhteiskunnallisten muutosten ja lapsen sekä perheiden tarpeiden muuttuessa. Varhaiskasvatus on palvelu, jota voi toteuttaa vain monien eri osaajien yhteistyönä. Se on lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedagogiikka.

Suomalainen varhaiskasvatuksen moniammatillisuus on kansainvälisestikin kiitetty kokonaisuus, eikä kokonaisuutta voida kehittää painottamalla vain sen yhtä osa-aluetta. Varhaiskasvatuksella on myös yhä merkitystä tasa-arvoiseen työelämään osallistumisen mahdollistajana perheiden näkökulmasta. Kehittämisen tarpeet liittyvät pedagogiseen ja sosiaaliseen osaamiseen ja lasten hoidollisten tarpeiden lisääntymiseen.

Pedagogista osaamista ei pidä rajata vain yhden ammattiryhmän tai vain tietyn asteen koulutuksen omaavien tehtäväksi. Pedagogista osaamista on nyt jo ns. kasvatusvastuullisella varhaiskasvatuksen tehtävissä työskentelevillä henkilöillä. Ainoa kestävä ja realistinen tapa huolehtia riittävästä pedagogisesta osaamisesta on vahvistaa lisäkoulutuksella kaikkien näiden ammattiryhmien osaaminen ja saatavuus. Perheiden moninaiset muodot ja taustat lisäävät sosiaalisen osaamisen tarvetta. Myös yhä pienemmät lapset tulevat varhaiskasvatuksen piiriin jolloin hoidon ja huolenpidon tarve lisääntyy.

Vaihtoehtoinen kehittämisen kokonaisuus on tarkoitus tehdä yhteistyössä Vertikal oy:n kanssa ja luovutetaan 15.12.2017.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy
Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry