28.5.2020

Verkkokolumni: Kunta-alan tiukoissa neuvotteluissa saavutettiin ratkaisu – sote-alan oma työ- ja virkaehtosopimus astuu voimaan 1.9.2021

Tämän neuvottelukierroksen kampanjateemaksi valitsimme yhdessä Tehyn kanssa ”Me emme ole ongelma, me olemme ratkaisu.” Kun kierrosta suunniteltiin, oli maailman ja Suomen tilanne hyvin toisenlainen. Varauduimme normaaliin tapaan tarvittaessa neuvottelujen tukitoimiin. Maaliskuussa tilanne muuttui hyvin dramaattisesti koronan myötä ja Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki, mikä on vaikuttanut paljon sote-alan työntekijöiden tilanteeseen ja samalla myös neuvotteluihin.

Kampanjan teema on pitänyt joka tilanteessa, vaikka siitä on tarkoituksella tehty myös päinvastaisia tulkintoja. Vaatimuksemme on haluttu nähdä ongelmana. Olemme kuitenkin pitäneet tiukasti kiinni päätavoitteistamme, jotka eivät olleet kohtuuttomia.

Kunta-alan ratkaisusta on neuvoteltu tiiviisti, välillä myös valtakunnansovittelijan johdolla. SuPer ja Tehy hylkäsivät valtakunnansovittelijan esityksen 30. huhtikuuta ja neuvotteluja jatkettiin Kuntatyönantajien ja työntekijöitä edustavien pääsopijajärjestöjen kesken tauon jälkeen.

Tiukkojen neuvottelujen jälkeen pääsimme yhteiseen ratkaisuun keskiviikkona, ja SuPerin hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen torstaina. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia, ja ensimmäinen yleiskorotus maksetaan 1. elokuuta 2020. Paikallinen järjestelyerä, joka on aina haastava, saatiin tiputettua alle yhteen prosenttiin, eli 0,8:aan.

Työnantajan erittäin vahva suuntaus ja jopa vaatimus on viime vuosina ollut lisätä paikallisesti sovittavien erien osuutta kaikilla aloilla ja tälle on vahva kannatus myös poliittisten päättäjien taholta. Paikallisen erän osuuden pienentäminen oli tiukkojen neuvottelujen tulosta. Kaikkiaan palkankorotukset ovat erittäin tärkeitä myös talouden elvyttämisen vuoksi. Ostovoimaa tulee parantaa.

Kiky-tunnit poistuvat 31. elokuuta 2020 alkaen. Sovintoesityksessä ne olisivat poistuneet lokakuussa. Kiky-tuntien poistuminen oli merkittävä tavoite, eikä tavoitteesta oltu valmiita luopumaan missään tilanteessa. Jäsenistö on kokenut kiky-tunnit erittäin epäreiluina ja nyt tunneista voidaan luopua. Siitä jouduttiin antamaan hieman kompensaatiota työnantajalle, mutta korvaukset olivat hyväksyttävissä.

Sote-sopimus astuu voimaan jo tällä sopimuskaudella, 1.9.2021, kuten asetettiin tavoitteeksi. Työryhmät aloittavat työnsä viimeistään 1.9.2020. Sote-sopimuksen saaminen oli todellinen työvoitto ja sopimus on pysyvä. Tämä on todella merkittävä askel hoitoalan kehittämiseen; työolojen ja palkkauksen parantamiseen. Varhaiskasvatuksen edunvalvontaa jatketaan edelleen tehokkaasti kvtessissä.

Kunta-alan sopimus on tässä maailman tilanteessa hyvinkin kohtuullinen. Työtä hoitoalan palkkauksen parantamiseksi on tehtävä jatkossakin voimakkaasti, ja oma sote-sopimus antaa epäkohtien korjaamiselle huomattavasti paremmat mahdollisuudet. Kuten huomasimme tällä neuvottelukierroksella, olemme yksin tavoitteidemme kanssa ja niitä ei saavuteta vain pyytämällä. Oman alakohtaisen sopimuksen saaminen oli täten välttämätöntä, eikä sitä haluttu siirtää seuraavalle sopimuskaudelle. Tämän vuoksi sovintoesitys hylättiin ja neuvotteluja jatkettiin. Sote-sopimuksen saavuttaminen oli ratkaiseva neuvottelutuloksen hyväksymisen kannalta.

SuPer ja Tehy ovat neuvotteluissa esittäneet koronavirukselle altistumisen riskin ja valmiuslain rajoitusten piirissä työskenteleville kertakorvausta eli ns. koronalisää. Tätä ei työnantaja tyrmännyt, mutta korvausta ei tähän sopimukseen saatu, koska se edellyttäisi valtiolta erillistä rahoitusta kuntien heikon taloustilanteen vuoksi. Muissa länsimaissa on maksettu vastaavia kertakorvauksia hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Vetosimme yhdessä Tehyn kanssa eilen maan hallitukseen koronakorvauksesta.

Palkkatasa-arvon edistämistyö aloitetaan työryhmässä, jonka tehtävänä on selvittää 28.2.2022 mennessä kunta-alan palkkatasa-arvoon ja ansiokehitykseen liittyviä kysymyksiä sekä laatia tarvittaessa palkkaohjelma selvityksen pohjalta. Neuvottelujen alussa toimme esiin tavoitteemme tasa-arvo-ohjelmasta, jolla kurotaan umpeen naisten ja miesten välistä palkkaeroa. Tähän pyysimme rahaa valtiolta, sillä se kuului hallitusohjelman tavoitteisiin. Meille ilmoitettiin neuvottelujen edetessä, ettei tähän löydy rahaa. Hallituksella on kuitenkin velvollisuus jatkaa palkkatasa-arvon edistämistä. Palkkaeron kurominen umpeen ei ole mielipidekysymys, vaan siihen velvoittavat kansainvälinen ja EU-oikeus sekä kansallinen lainsäädäntö.

Jatkamme määrätietoista työtä alan epäkohtien korjaamiseksi ja sen aseman parantamiseksi työmarkkinoilla. Ala tarvitsee paljon osaajia tulevina vuosina ja sen vetovoimaa on parannettava merkittävästi. Työntekijät ansaitsevat hyvät työolot ja asianmukaisen palkkauksen. Samalla osoitamme arvostusta asiakkaita kohtaan, kun huolehdimme alan elinvoimasta, hoitajien työoloista ja hyvän hoidon edellytyksistä.

Silja Paavola, puheenjohtaja