4.5.2023

Verkkokolumni: Tukitoimet ovat alkaneet yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa

Neuvotteluja yksityisen sosiaalipalvelualan tämän vuoden palkankorotuksista on käyty tammikuun lopusta lähtien. Neuvottelut ovat katkolla, ja tukitoimet käynnistyivät ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla 2.5. Lakkovaroitukset annettiin 4.5. Lakkovaroitusten piirissä ovat superilaisten osalta tietyt ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt ja tietyt varhaiskasvatuksen yksiköt. Tukitoimet julistettiin, koska työnantajan esitys palkankorotustasosta ei ollut riittävä eikä työnantajaliitolla ole ollut aitoa halua ratkaista vaikeaa tilannetta neuvottelemalla.

Kaikki neuvotteluosapuolet työnantaja mukaan lukien ovat 2018 yhteisesti sopineet, että palkkoja kurotaan umpeen suhteessa julkiseen sektoriin myös tulevilla sopimuskausilla. SuPer on vaatinut, että tätä kirjausta on kunnioitettava. Työnantajat eivät ole enää valmiita pitämään kiinni sitoumuksestaan. Työnantajan tämän vuoden palkkatarjous ei olisi pienentänyt palkkaeroa, vaan se olisi entisestään kasvanut. Monet luulevat edelleen, että yksityisellä hoiva- ja varhaiskasvatussektorilla työskentelevät työntekijät saisivat parempaa palkkaa kuin julkisella sektorilla työskentelevät.

Hoitajapulaa yksityisellä sektorilla ei ratkaista ilman merkittäviä parannuksia palkkoihin ja muihin työehtoihin. Hoitajapula on niin merkittävä, että on käytettävä kaikki työehtosopimusten mahdollisuudet parantaa alan veto- ja pitovoimaa. Palkankorotusten lisäksi tarvitaan myös ns. tekstimuutoksia, sillä työnkuva yksityisellä sektorilla vaatii merkittäviä korjauksia. Palkkauksen lisäksi myös työoloja on parannettava.

Hyvinvointiala HALI kertoo 28.4. tiedotteessaan seuraavaa: ”Yritykset ja järjestöt tuottavat yli puolet esimerkiksi vanhusten ympärivuorokautisesta hoivasta. Mahdollisesta pitkittyvästä työtaistelusta kärsivät eniten sosiaali- ja varhaiskasvatusalan asiakkaat. ”

SuPer muistuttaa, että työnantajan on kannettava vastuu palvelujen saatavuudesta sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja saatavuudesta. Työehtosopimusneuvotteluissa on mahdollisuus korjata hoitajapulaa. Kun alalla työskentelee riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa, myös asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut.

Täytyy myös muistaa, että työntekijöiden lakko-oikeus on perusoikeus, joka pohjautuu perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin.

Tukitoimien tarkoituksena on vauhdittaa neuvotteluja ja parantaa mahdollisuuksia saavuttaa tavoitteemme paremmista työehdoista, jotka auttavat myös ratkaisemaan hoitajapulaa. Mitä useampi superilainen osallistuu tukitoimiin, sitä parempi neuvotteluvoima meillä on. On tärkeää, että juuri sinä olet vaikuttamassa alan työehtojen parantamiseen.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola