19.3.2020

Verkkokolumni: Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittistä henkilöstöä

Hallituksen tiedotustilaisuudessa mainittiin ensimmäisenä varhaiskasvatus yhteiskunnan kannalta kriittisenä työnä. Sen on toimittava, ja yhteiskunnan pyörät on pidettävä pyörimässä.

Varsinkin nyt sillä on arvonsa, että meillä on varhaiskasvatuksessa koulutettuja hoitajia, joiden työtapa on aina ollut aseptinen ja virusten leviämistä estävä. Hygieniaohjeiden noudattaminen ja käsienpesu ovat asioita, jotka lähihoitajille on opinnoissa opetettu perusteellisesti. Huolellinen käsienpesu on THL:n mukaan yksi keskeinen ase taistelussa virusta vastaan. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat käsienpesun ammattilaisia, voisi tässä vakavassa yhteydessä keventää.

Varhaiskasvatus on avoinna tarpeen mukaan kaikille lapsille, mutta jos mahdollista, lapsien on toivottu pysyvän kotihoidossa. Kaikille se ei kuitenkaan ole toteutettavissa. Kaikki saavat edelleen tuoda lapset päiväkotiin, ammatistaan riippumatta. Tällä toimella halutaan erityisesti välttää sitä, että lapsia viedään hoitoon isovanhemmille, jotka ovat jo ikänsä puolesta riskiryhmässä.

Aluehallintoviraston mukaan päiväkodissa saa kokoontua yli 10 henkilöä samaan tilaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan varhaiskasvatusta ei pidetä julkisena kokoontumisena. Suosittelemme kuitenkin SuPerista, että lapsia jaetaan pienempiin ryhmiin, koska tällä hetkellä se on mahdollista monessa yksikössä. Ministeriön mukaan lapsia ei tule siirrellä ja yksiköitä yhdistää. Tällä estetään myös epidemian leviämistä. Jos näitä edellä olevia ohjeita noudatetaan, tulee myös entistä harvemman lastenhoitajan lomauttaminen kysymykseen.

Pitää myös huomioida, että lapsien määrää varhaiskasvatuksessa on nyt mahdoton ennustaa kovinkaan tarkasti päivittäin, edes viikoittain. On varauduttava, että lapsia on hoitamassa riittävästi lastenhoitajia. Henkilöstön terveenä pysymisestäkään meillä ei tietenkään voi olla takuita. Malttia siis lomautuksiin. Emme voi tietää mikä tilanne on ensi viikolla. Harva meistä arvasi vielä viikko sitten, mikä tilanne on oikeasti nyt.

Tiedostamme, että varhaiskasvatuksessa ei pystytä säilyttämään metrin turvaväliä. Tiedostamme myös, että jokaista huolettaa oma terveys ja läheisen terveys. Moniin kysymyksiin meillä ei vielä ole vastauksia. Koronaepidemiasta meillä on vielä paljon kysymyksiä ilmassa. Nyt pitää luottaa ohjeisiin, joita tällä hetkellä on ja noudattaa niitä.

Kaikille on nyt varmasti selvää, että varhaiskasvatuksen ammattilaiset, lastenhoitajat, ovat niitä tukipilareita, jotka pitävät yhteiskunnan toiminnassa.

Silja Paavola

puheenjohtaja