7.10.2022

Verkkokolumni: Viikon päätteeksi – Palkkojen osalta tulevaisuus näyttää valoisammalta

Valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen hyväksymiseen päättynyt neuvottelukierros on historiallinen monella tapaa. Kierros on ollut historiallisen pitkä, ay-kenttää repivä, jäseniä yhdistävä ja koko sote-järjestelmää vaivaavan hoitajapulan näkyväksi tekevä.

SuPerin ja Tehyn hyväksymä sovintoehdotus on erillissopimus, jossa kootaan yhteen kaikki vuoden mittaan neuvottelemamme palkankorotukset ja tekstimuutokset. Sovintoehdotus rakentuu useasta eri sopimuksesta, joten on selvää, että sen kokonaisuuden ymmärtäminen on ulkopuoliselle haastavaa.

Hyväksyimme erillissopimuksessamme sovittelulautakunnan 10.5.2022 esittämät palkankorotukset ja tekstimuutokset SOTE-sopimukseen ja KVTES:iin sekä koko kunta-alaa ja hyvinvointialaa koskevan palkkauksen kehittämisohjelman myös meitä sitovaksi.

Tämän lisäksi saimme sekä palkkausta että tekstejä koskevia parannuksia.

Sovimme työnantajan kanssa SOTE-sopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisestä. Työ aloitetaan ripeästi, koska valmista pitäisi olla jo 1.2.2024 mennessä. Uusi SOTE- sopimuksen palkkausjärjestelmä tulee valmistuttuaan voimaan kaikilla hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungissa sekä HUS:ssa. Järjestelmän uudistaminen tulee luonnollisesti vaatimaan rahoitusta.

Vuodenvaihteessa tapahtuvan liikkeen luovutuksen vuoksi hyvinvointialueilla on toteutettava myös palkkojen yhteensovittamista. Tämäkin tulee vaatimaan rahoitusta. Lisäksi on alueita, joilla palkat on jo yhteensovitettu tai sitä ei tarvitse ollenkaan tehdä (HUS ja Helsinki). Nämäkin alueet saavat samat korotusprosentit.

Tulevat uudet hyvinvointialueet lähtevät siis liikkeelle hyvin erilaisista tilanteista. Tämän vuoksi paikallisille erille on mahdollistettu useita käyttötarkoituksia. Paikallisesti neuvoteltavia eriä voidaan käyttää koko kunta-alan ja hyvinvointialueiden palkkaohjelman perusteella erityisesti niihin tehtäviin, joista on henkilöstöpulaa. Sovitteluvaiheessa saamiamme lisäeriä (yhteensä 6 % kolmen vuoden aikana) voidaan käyttää palkkausjärjestelmän kehittämiseen, palkkauksen kehittämiseen sekä palkkojen yhteensovittamiseen. Kaikki nämä erät parantavat SOTE-sopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden palkkoja.

Emme ole sopineet harmonisaation toteuttamistavasta, aikataulusta saatikka maksimikustannuksista. Emme edes voisi niistä sopia. Aika näyttää, kuinka paljon palkkojen harmonisointi lopulta maksoi. Kenelläkään ei ole siitä ennakkoon tietoa, vain erilaisia valistuneita arvauksia.

SOTE-sopimuksen palkankorotukset, sovittelulautakunnan esittämä palkkaohjelma sekä saamamme lisäpotti tuovat hoitajille yhteensä historiallisen suuret korotusprosentit (17,3 % viidessä vuodessa). Palkkauksen osalta tulevaisuus näyttää siis valoisammalta. Mutta kuten päättäjät lukemattomia kertoja kierroksen aikana muistuttivat, myös työolojen on parannuttava, jotta alalle saadaan lisää työntekijöitä. Työoloja työnantajat voivat halutessaan parantaa vaikka heti. Hyvä, kunnioittava kohtelu ja riittävät henkilöstömitoitukset eivät ole tes-pöydässä päätettäviä asioita.

Uskon, että saatu ratkaisu vaikuttaa omalta osaltaan positiivisesti alan pito- ja vetovoimaan.

Silja Paavola
SuPerin puheenjohtaja