6.10.2023

Yhteistoiminnan rakenteet hyvinvointialueilla kehittymässä hyvälle mallille

Hyvinvointialueille siirtymisen valmisteluvaiheessa tiukka aikataulu ja kiire vaikeuttivat yhteistoimintaa.

Osana valtakunnansovittelijan sovintoratkaisua asetettiin sopimuskauden ajaksi KT:n ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöjen JAU ry, JUKO ry sekä Sote ry edustajista koostuva työryhmä, jonka yhtenä tehtävänä on toteuttaa hyvinvointialueille seurantakysely. Kysely koskee yhteistoiminnan toteutumista, mukaan lukien työsuojelun yhteistoiminta, henkilöstön edustajien osallistumismahdollisuuksia sekä muutoksen hallinnan onnistumista.​ Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa kesän 2023 alussa.

Seurantakyselyn vastausten perusteella yhteistoiminnan rakenteet ovat kehittymässä hyvälle mallille. Alueille on perustettu edustuksellisia yhteistoimintaelimiä ja yhteistoimintaa toteutetaan myös epävirallisilla yhteistoiminnallisilla malleilla, kuten henkilöstön edustajien ja hyvinvointialueen johdon viikoittaisilla tapaamisilla.

 

Yhteistoiminta säännöllistä, vaikka aikataulu oli tiukka

Hyvinvointialueille siirtymisen valmisteluvaiheessa tiukka aikataulu ja kiire vaikeuttivat yhteistoimintaa ja haastoivat vaikutusmahdollisuuksia. Henkilöstön edustajat olisivat myös toivoneet työsuojelutoimijoiden vahvempaa osallistamista.

Työnantajaedustajien vastaukset olivat positiivisempia yhteistoiminnan toteutumisesta valmisteltaessa hyvinvointialueille siirtymistä kuin henkilöstönedustajien vastaukset.

Onnistumisiakin koettiin, sillä yhteistoiminta oli säännöllistä ja henkilöstöä otettiin mukaan valmisteluun muun muassa järjestämällä henkilöstöinfoja ja työpajoja sekä valitsemalla henkilöstöedustajia mukaan valmisteluryhmiin.

 

Välittömän yhteistoiminnan merkitys korostui

Yhteistoiminnan organisoinnin osalta sekä työnantajat että henkilöstön edustajat korostivat välittömän yhteistoiminnan merkitystä. Avoin, suunnitelmallinen ja jatkuva yhteistoiminta koettiin tärkeäksi.

Henkilöstön edustajat painottivat myös varhaisempaa ja laajempaa osallistamista. Työnantajan edustajat painottivat aitoa vuoropuhelua sekä toiminnan arviointia ja seurantaa.

Yhteistoiminta koetaan tärkeäksi ja alueilla varmasti haetaan lopullista alueen omasta tarpeesta lähtevää mallia. Onkin erityisen mielenkiintoista nähdä yhteistoiminnan kehitys, kun kysely uusitaan keväällä 2024.

 

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Julkisen alan unioni JAU
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote

Katso tuloksia tarkemmin linkin takaa