3.6.2016

Yksityisellä terveyspalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta

Yksityisellä terveyspalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos kilpailukykysopimuksen mukaisesta ratkaisusta 3.6.2016.

Keskeisenä asioina sopimusratkaisussa on työajan pidentäminen 30 minuutilla viikossa, paikallisen sopimisen edistäminen sekä luottamusmiesten toimintaedellytysten merkittävä parantaminen.

Neuvotteluprosessi oli erittäin haasteellinen. Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN edellytti, että sopimusratkaisun on pidettävä sisällään merkittäviä parannuksia luottamusmiesten toimintaedellytyksiin ja tämä tavoite neuvotteluissa myös saavutettiin. Muun muassa luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta parannettiin ja työehtosopimukseen saatiin kirjaus päätoimisesta pääluottamusmiehestä.