16.2.2018

Yksityistä varhaiskasvatusalaa uhkaa lakko 7.–8.3.

Työnantajaa edustava Hyvinvointialan liitto on eilen katkaissut yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut. Palkansaajajärjestöt olisivat olleet valmiita jatkamaan neuvotteluja. Neuvotteluja vauhdittaakseen ovat palkansaajajärjestöt jättäneet tänään lakkovaroituksen, jonka mukaan kyseisten liittojen varhaiskasvatuksen piirissä olevat jäsenet ovat lakossa 7.– 8.3.

Hyvinvointialan liitto on ollut haluton löytämään tosissaan ratkaisua neuvottelupöydässä ja esittänyt lähinnä heikennyksiä työehtoihin.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on jo pitkään nähty kilpailuttamisen, ulkoistusten ja yksityistämisen nurjat puolet. Alan palkat ovat jopa satoja euroja matalammat verrattuna kunta-alan työehtosopimukseen. Henkilöstö tekee töitä jaksamisensa äärirajoilla. Lisäksi käytetään nollasopimuksia, joilla työnantaja vierittää yrittäjävastuuta työntekijöille sekä luo kohtuuttomasti epävarmuutta työntekijöiden arkielämään ja toimeentuloon. 

ERTO, SuPer ja Tehy hakevat työehtosopimusneuvotteluissa rajoja nollasopimusten käytölle ja alalle omaa palkkaohjelmaa korjaamaan palkkauksen jälkeenjääneisyyttä pidemmällä aikavälillä. Järjestöjen mielestä isot yritykset kuten Attendo, Esperi ja Mehiläinen takovat hyvää tulosta ja voittoa omistajille työntekijöiden pienemmillä palkoilla ja tinkimällä kaikin tavoin työehdoista ja muista resursseista.

ERTOn, SuPerin ja Tehyn lisäksi lakossa on mukana myös muita palkansaajajärjestöjä, jotka neuvottelevat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta.

ERTO, SuPer ja Tehy ovat 8.2. julistaneet yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja myös yksityiselle terveyspalvelualalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon, joka on toistaiseksi voimassa.

ERTO, SuPer ja Tehy muodostavat yhteisen Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestön, joka neuvottelee Yksityisen sosiaalipalvelualan, Terveyspalvelualan, AVAINTA ry:n, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Työterveyslaitoksen työehtosopimuksista.


Lisätietoja:

TSN:n puheenjohtaja Anna-Leena Brax, gsm 040 092 0729

ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen, gsm 040 553 8536
ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola, gsm 040 631 6521

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, gsm 050 5275 085
SuPerin neuvottelupäällikkö Pia Zaerens, gsm 050 385 8042
SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola 050 569 8710

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, gsm 040 821 0028
Tehyn neuvottelupäällikkö Marianne Leskinen, gms 040 922 1174