31.5.2016

Yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan kiky-ratkaisut odottavat

Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla on neuvoteltu kilpailukykysopimuksen mukaisen ratkaisun aikaansaamiseksi. Yleisellä tasolla yksimielisyys on löytynyt mm. viikoittaisen työajan pidentämisestä sekä selviytymislausekkeesta, sosiaalipalvelualan osalta myös työaikapankista.

Jotta ratkaisu saadaan aikaan, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry edellyttää luottamusmiesten toimintaedellytysten huomattavaa parantamista. Yksityisen sosiaalipalvelualan sekä Terveyspalvelualan työehtosopimuksen määräykset luottamusmiesten toimintaedellytyksistä ovat pitkälti toimimattomia ja vanhentuneita. TSN ry edellyttää, että mm. luottamusmiesten riittävä ajankäyttö varmistetaan. Luottamusmiehillä ja varaluottamusmiehillä on oltava oikeus ay-koulutukseen. Keskeistä on myös pääluottamusmiehen aseman parantaminen. Ratkaisun edellytyksenä on, että työnantajaliitoilta löytyy todellista halua parantaa luottamusmiesten toimintaedellytyksiä.

Jukka Parkkola, sopimusneuvottelija, SuPer,  gsm 050 5698710                                                                                       

Vappu Okkeri, lakimies, VT, Tehy, gsm 0400 913230                                                             

Matti Orkovaara, edunvalvontajohtaja, ERTO, gsm 040 5611687