31.1.2019

SuPer: Yksityisen varhaiskasvatuksen isot ketjut väistävät viranomaisvalvonnan

Lastenhoitajat ottavat toistuvasti yhteyttä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPeriin henkilöstömitoitukseen liittyen. Ennalta ilmoitetut valvontakäynnit eivät tavoita isojen yksityisten päiväkotiketjujen kaoottista arkea.

Viime päivinä on uutisoitu Touhula-päiväkotien ongelmista (mm. HS 29.1. ja IL 31.1.), jotka ovat huolestuttaneet vanhempia. Päiväkodeissa on ollut liian vähän kasvattajia. Lapsia on ollut myös yksin ulkona, mikä on selvä laiminlyönti turvallisuudessa ja kertoo henkilöstövajeesta.

Yksityisistä isoista ketjuista tulee jatkuvasti henkilöstömitoitukseen liittyviä yhteydenottoja SuPeriin. Liian usein työpaikan ja kunnan omavalvonta on ollut välinpitämätöntä tai tehotonta.

– Valvova viranomainen ei aina kiinnitä huomiota edes oikeisiin asioihin. Ennalta ilmoitettu valvontakäynti tehdään toimistossa pullakahvien äärellä. Henkilöstöltä harvoin kysytään mitään. Valvontakäynnit sujuvat siis usein erittäin hyvin – työnantajan mukaan, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola selvittää.

Vaikka paperista katsottuna työaikakirjanpito näyttää, että lapsiryhmässä on kolme kasvattajaa paikalla, se ei aina kerro totuutta päivänkulusta. Muut tehtävät saattavat viedä kohtuuttoman paljon esimerkiksi lastenhoitajan aikaa, näitä ovat työvuorolistojen teko, pyykkihuolto, ruokahuolto, siivous ja jopa pihan kunnostustyöt.

– Kun hoitajat tekevät näitä muita töitä, tilanteet lapsiryhmissä voivat riistäytyä käsistä nopeastikin ja seurauksena on lasten nahistelua, lyömistä ja puremisia. Aina näistäkään ei raportoida kunnalle, Paavola sanoo.

Liian pieni henkilöstömäärä on vanhustenhoidon lisäksi ongelma myös varhaiskasvatuksessa. Vaikka varhaiskasvatuksessa henkilöstömäärä on kirjattu lakiin, on todellisuus päivän mittaan usein aivan muuta kuin paperilla olevat kirjaukset. Ryhmät ovat liian suuria ja kasvattajia on liian vähän ryhmää kohti paikalla. Lapsia on mahdotonta valvoa tai kasvattaa yksilöllisesti, jos henkilökuntaa ei ole riittävästi lasten tarpeisiin nähden.

– Turvallisuus on kaikkein tärkein asia ja jos sitä ei pystytä turvaamaan, on aiheellista sulkea sellaisen päiväkodin toiminta, Paavola toteaa.

Liian pienellä henkilöstömäärällä rikotaan varhaiskasvatuslakia (3 §), jonka mukaan on varmistettava kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö. Lain mukaan varhaiskasvatuksen tulee myös turvata lasta kunnioittava toimintatapa ja mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välillä.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085