25.8.2014

Yksityissektorille merkittävä voitto työtuomioistuimessa

SuPerin, Tehyn ja Erton muodostama Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry on voittanut työtuomioistuimessa kiistan äitiysvapaan palkkaa koskevassa riita-asiassa.

Erimielisyydessä oli kyse siitä, että työntekijä oli tullut hoitovapaan aikana raskaaksi ja siirtynyt uudelle äitiysvapaalle suoraan hoitovapaalta. Työnantaja oli Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa olevaan rajoitusehtoon vedoten kieltäytynyt maksamasta äitiysvapaan palkkaa, koska uusi äitiysvapaa oli alkanut palkattoman hoitovapaan aikana. TSN ry nosti asiassa kanteen työtuomioistuimessa. Tuomioistuin katsoi, että kyseisen työehtosopimuksen rajoitusehto oli työsopimuslain pakottavien säännösten vastaisena mitätön.

Asiassa oli pyydetty myös ennakkoratkaisu Euroopan unionin tuomioistuimelta. Unionin tuomioistuin katsoi, että Terveyspalvelualan työehtosopimuksen määräys on vanhempainlomadirektiivin vastainen.

Ratkaisu on kokonaisuudessaan nähtävissä työtuomioistuimen verkkosivulla www.tyotuomioistuin.fi

Työtuomioistuin antoi asiassa ratkaisunsa 22.8.2014.