26.11.2019

Yli 30 järjestöä vaatii Suomen verojärjestelmän korjaamista ja verovälttelyyn puuttumista tänään käynnistyneessä kampanjassa

Laaja järjestökoalitio vaatii hallitukselta ripeitä toimia verovälttelyyn puuttumiseksi. Suomi menettää vuosittain satoja miljoonia euroja verotuloja verovälttelyn seurauksena.

Tänään käynnistynyt 430 miljoonaa mahdollisuutta -kampanja muistuttaa, että hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ja ekologisen kriisin sosiaalisesti oikeudenmukainen torjuminen edellyttää veropohjan aukkojen tukkimista.

– Pelkästään koroilla tehtävään verosuunnitteluun sekä osinkoverotuksen epäkohtiin puuttumalla Suomi saisi joka vuosi 430 miljoonaa euroa lisätuloja. Varoja tarvitaan kipeästi ihmisoikeuksien turvaamiseen ja ympäristönsuojeluun, sanoo kampanjaa koordinoivan yritysvastuujärjestö Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Hallitusohjemassa on luvattu puuttua verovälttelyyn, mutta monet käytännön toimet ovat typistyneet selvityksiksi tai tippuneet kokonaan pois hallitusohjelmasta. 430-kampanja kirittää hallitusta veropohjan aukkojen tukkimisessa.

– Oikeudenmukainen verotus on ihmisoikeuskysymys. Esimerkiksi vanhustenhoivan puutteet on nostettu otsikoihin lukemattomia kertoja. Ihmettelemme, miksi ongelmien ratkaisemiseen on ollut vaikeaa löytää rahaa samalla kun veropohjan annetaan vuotaa, toteaa puheenjohtaja Silja Paavola Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerista.

Väestön ikääntyminen ja työikäisten määrän kutistuminen asettavat tulevaisuudessa isoja haasteita hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukselle. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu sekä eriarvoisuuden vähentäminen vaativat mittavia julkisia lisäpanostuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

430-kampanja muistuttaa, että julkisten menojen kasvaessa tiiviillä veropohjalla ja verotuksen oikeudenmukaisuudella on entistä tärkeämpi rooli. Suomen verolainsäädännön puutteet ruokkivat myös haitallista kansainvälistä verokilpailua, jonka seurauksista kärsivät eniten kehittyvät maat.

– Ilmastonmuutosta voidaan torjua sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, mutta se ei onnistu ilman hyvinvointivaltioita. Siksi verovälttelylle on saatava loppu, sanoo ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen ympäristöjärjestö Greenpeacesta.

430-kampanja kutsuu kaikki kiinnostuneet kansalaiset ja yhteisöt mukaan.

– Verovälttely hyödyttää vain pientä joukkoa suomalaisia samalla kun muut joutuvat maksumiehiksi. 430-kampanja kokoaa taakseen historiallisen kansanliikkeen vaatimaan oikeudenmukaista verotusta, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

Lisätietoja:

#430 miljoonaa mahdollisuutta -kampanjasivusto 

Saara Hietanen
veroasiantuntija
Finnwatch ry
044 240 8500
saara.hietanen@finnwatch.org

Sonja Finér
toiminnanjohtaja
Finnwatch ry
044 5687465
sonja.finer@finnwatch.org