26.1.2018

YTHS:n työehtosopimusneuvottelut jatkuivat

Neuvottelut jatkuivat 26.1. Työantaja esitti kahta vaihtoehtoista ratkaisua, joissa molemmissa olisi huomioitu ns. kiky-työaikapidennys, joko yleistä linjaa pienemmällä yleiskorotuksella tai 30 minuutin viikkotyöajan pidentämisellä. TSN ei tätä esitystä hyväksy. Kilpailukykysopimuksen työaikapidennystä ei sovittu vuonna 2016 YTHS:n työehtosopimuksen osalta ja työehtosopimus jatkui entisin ehdoin. Molemmat osapuolet hyväksyivät näin ollen ettei kiky-pidennystä tehdä.

TSN:n omat työehtosopimusta kehittävät tavoitteet eivät ole käyneet työnantajalle. SuPerille ja muille TSN-liitoille sopii neuvottelutulokseksi pelkkä palkankorotusratkaisu, jossa ei kuitenkaan heikennetä työehtosopimuksen tasoa, kuten työnantaja esittää. YTHS:n työehtosopimukseen kohdistuvat heikennysesitykset ovat kokonaisuudessaan erittäin merkittäviä. Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona 31.1.