28.4.2020

AMKEn selvitys: Ammatillinen koulutus ei hyydy poikkeusoloissa

Ammatillisen koulutuksen sopeutuminen poikkeustilanteeseen on toteutunut olosuhteisiin nähden hyvin. Lähes kaikki opiskelijat jatkavat opintojaan ja uusia koulutuksia käynnistyy jatkuvasti. Tilanteen pitkittyminen vaikeuttaa eritysesti yritysten henkilöstökoulutuksen toteuttamista sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden suoriutumista opinnoista.
 
Tiedot selviävät Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn tuoreesta selvityksestä.
 
26 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että terveys- ja hyvinvointialan opintojen toteuttaminen työelämässä on vaikeutunut. Kyselyyn vastasi 71 AMKEn jäsenorganisaation edustajaa.