5.4.2022

Ammattibarometri: Työvoimapulasta kärsivien ammattien määrä on noussut koronaa edeltäneelle tasolle

Työvoimapula-ammattien määrä on noussut korona-aikaa edeltäneelle tasolle ja sote-alan ammatit ovat yhä listan kärjessä. Uusina työvoimapulasta kärsivien joukkoon ovat nousseet ravintola- ja rakennusalojen ammatit. Työvoiman ylitarjontaa potevien ammattien määrä on laskenut vain loivasti.

Tulokset käyvät ilmi kevään 2022 Ammattibarometrista, jonka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 5.4.2022. Ammattibarometrin tuloksia voi tarkastella myös seutukunnittain. Tulokset pohjautuvat helmi-maaliskuussa tehtyyn arviointiin.

– Ammattibarometrin tulokset kertovat, että meillä on sekä työvoimapulaa että työn ja työnhakijoiden kohtaanto-ongelmaa. Kumpaakin ongelmaa on kyettävä hoitamaan tehokkaasti, jottei hyvä vauhti taloudessa hyytyisi, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

– Ratkomme laajassa yhteistyössä kohtaanto-ongelmaa kolmella eri tavalla: Toimialoittainen työvoimatiekartta –hanke, digitaalisen Työmarkkinatorin uudistus ja TE-palvelut 2024 –uudistus. Näistä Työmarkkinatori otetaan käyttöön jo toukokuussa ja tiekarttahankkeen ehdotukset valmistuvat vuoden loppuun mennessä, kertoo työministeri Haatainen.

Työvoimapula syvenee ja laajenee terveys- ja sosiaalialalla

Näkemys terveys- ja sosiaalialan työvoiman saatavuustilanteesta on syksystä edelleen hieman synkentynyt. Top-15 –listan kärjessä olevien lähihoitajien ja sairaanhoitajien pula on suurta ja työvoimaa alalle kaivataan laajasti koko maassa. Kysynnän volyymit ovat myös suuria. Vuoden 2021 loppupuolella lähihoitajien avoimia työpaikkoja on ollut työnvälityksessä keskimäärin 8 000 kuukaudessa. Sairaanhoitajien paikkoja ilmoitettiin noin 4 600 kuukaudessa.

Työvoiman ylitarjonta-ammateissa on vain loivaa vähenemää

Työvoiman ylitarjonta-ammattien top 15 -listalla muutokset ovat olleet vähäisiä. Ylitarjontaa työvoimasta on edelleen yleisesti mm. yleissihteerin ammatissa.

Ylitarjontaa työvoimasta on runsaasti luovan työn ja kulttuurialan ammateissa. Lisäksi työnhakijoita on työpaikkoja enemmän tarjolla ammatteihin, joiden vähenevään kysyntään ovat vaikuttaneet elinkeinorakenteessa tapahtuneet muutokset. Näitä ammatteja ovat mm. vaatturi, turkkuri, pukuompelija ja graafisen alan suunnittelija.

 

Tulokset käyvät ilmi kevään Ammattibarometrista, joka perustuu työ- ja elinkeinotoimistoissa helmi-maaliskuun 2022 aikana tehtyyn arvioon hieman yli 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan suhteista lähitulevaisuudessa.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 5.4.2022