17.6.2021

EU:n koronarokotustodistus käyttöön Suomessa 22.6.

Suomen kansallinen koronarokotustodistus päivittyy yhteentoimivaksi EU:n koronarokotustodistuksen kanssa 22.6. alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että 22.6. lähtien Omakannasta saa EU:n koronarokotustodistuksen.

Kansallinen koronarokotustodistus vaihtuu EU:n koronarokotustodistukseen Omakannassa automaattisesti. Myös esimerkiksi puhelimeen tallennettu tai Omakannasta paperille tulostettu kansallinen koronarokotustodistus kannattaa vaihtaa EU:n koronarokotustodistukseen, joka on EU-maissa paremmin tunnettu.

Yli 90 prosentille rokotetuista voidaan jo muodostaa koronarokotustodistus. Eräiltä alueilta tiedot tulevat Omakantaan viiveellä myös kesäkuussa. Jatkossa todistus on saatavilla Omakannasta viimeistään 5 vuorokauden kuluessa rokotuksesta.

Tavoitteena on, että myös muut EU:n koronatodistuksista eli todistuksen koronatestituloksesta ja todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa Omakannasta 14.7. alkaen.

Kaikki EU:n koronatodistukset ovat kansalaisille maksuttomia ja todistuksissa tiedot ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Henkilöt jotka eivät käytä Omakantaa, voivat tällä hetkellä saada terveydenhuollosta muun todistuksen koronarokotuksesta, jos todistus esimerkiksi matkustamiseen välttämättömästi tarvitaan.

Terveydenhuollon ammattilaiset saavat heinäkuussa käyttöönsä kansallisen tulostus- ja kirjaamispalvelun, jolla varmistetaan EU:n koronatodistuksen saatavuus myös niille henkilöille, jotka eivät käytä Omakanta-palvelua.

Kansallisen rokotustodistuksen päivittämistä EU:n rokotustodistukseksi on aikaistettu, jotta kansalaisilla olisi käytössään EU-maissa yhteensopiva rokotustodistus mahdollisimman pian. 

Todistuksen lukusovellus otetaan käyttöön 1.7.

EU:n koronatodistusten sisältö ja oikeellisuus voidaan tarkastaa digitaalisella lukusovelluksella. Suomessa lukusovellus on käytettävissä 1.7. ja jatkossa sitä voivat käyttää terveysviranomaiset, rajaviranomaiset sekä virka-apuviranomaiset kuten poliisi ja puolustusvoimat.

Koronatodistuksia voidaan tarkastaa kolmessa eri vaiheessa:

1. Lähtömaassa Suomeen matkustavilta, jolloin liikennöitsijät voivat halutessaan sopimukseen perustuen edellyttää todistuksia matkustajilta.

2. Suomeen saavuttaessa, jolloin tarkastamisesta vastaavat terveysviranomaiset sekä virka-apuviranomaiset tartuntatautilain nojalla.

3. Suomesta pois lähdettäessä, jolloin liikennöitsijät voivat joutua tarkastamaan todistuksia, jos kohdemaat sitä sopimukseen perustuen edellyttävät.

Lähde: STM:n, THL:n ja Kelan tiedote 17.6.2021.