16.4.2020

Menestyvillä työpaikoilla turvallisuus on osa arkipäivää

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset jäsentyöpaikoille, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Tasoluokituksen sai kaikkiaan 63 työpaikkaa eri puolilta Suomea. Tasoluokituksen tavoitteena on tukea työpaikkoja pitkäjänteisessä työturvallisuuden kehittämisessä ja nostaa esiin myönteisiä esimerkkejä työpaikoilta, joissa turvallisuus on osa arkea. Työpaikat kertovat turvallisuustyöstään avoimessa verkkoseminaarissa ti 5.5.2020.

– Tänä vuonna tasoluokituksen saaneista työpaikoista 18 saavutti nollan tapaturman tavoitteen, kertoo Nolla tapaturmaa -foorumin johtaja Tiina-Mari Monni. 

­– Olemme huomanneet, että turvallisuushavaintojen lisääntyessä tapaturmien määrä lähtee usein laskuun. Mitä useampi työpaikalta saadaan tekemään havaintoja sitä enemmän turvallisuudesta tulee osa arkipäivää, Monni kuvaa.

Koko työpaikan vaarojen tunnistamisen rinnalla työkohtaisten riskienarviointien ja tuumatuokioiden pitäminen on todettu hyväksi tavaksi vaikuttaa turvallisuuteen.

Tasoluokituksen saaneilla työpaikoilla on monia keinoja vaikuttaa ja viestiä työturvallisuudesta 

­– Esimiehet ovat työturvallisuuden kehittämisen avainryhmä ja heidän työnsä tukemiseen on tasoluokituksen saaneilla työpaikoilla satsattu paljon, Monni kertoo.

Esimiesten tekemään turvallisuustyöhön kuuluvat esimerkiksi työturvallisuuteen liittyvät keskustelut, turvavartit, turvallisuuskävelyt sekä turvattomaan toimintaan puuttuminen.

– Koko työpaikan laajuisesti tasoluokituksen saaneet työpaikat ovat nostaneet esiin turvallisuuden tärkeyttä ja siihen sitoutumista esimerkiksi teemapäivien tai turvallisuusviikkojen avulla, Monni kuvaa.

Tasoluokitusten taustalla yhdessä luotu kriteeristö

Nolla tapaturmaa -foorumin vuosittaiset tasoluokitukset perustuvat yhdessä jäsentyöpaikkojen kanssa luotuihin kriteereihin. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta sekä edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Nolla tapaturmaa -foorumi järjestää 5.5.2020 klo 9-10.30 kaikille avoimen verkkoseminaarin ” Näin me sen teimme – Työturvallisuuden tasoluokitetut kertovat”. Seminaarissa kuullaan kolmen tasoluokituksen saaneen työpaikan askelista heidän kehityspolullaan. Mitä on tehty, mikä toimii, missä onnistuttiin? Ilmoittaudu verkkoseminaariin: https://koulutus.ttl.fi/Koulutukset/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/6440

Työturvallisuuden tasoluokitukset myönnetään 16.4.2020 seuraaville työpaikoille:

I - Maailman kärjessä (29 kpl)

Arla Oy, Caruna, Elenia Oy, Essity Finland Oy Ab, Finnfeeds Finland Oy, Kongsberg Maritime Finland Oy, Lappeenrannan Energia Oy,
MeramaTec Oy, Milectria Oy / Milectria Power Oy, MINEL Security Oy, Neles Finland Oy, Oy Gustav Paulig Ab,Pyhäsalmi Mine Oy,
Rauman Satama Oy, Roal Oy, Sandvik Mining and Construction Oy, Tampere, Sandvik Mining and Construction Oy, Turun tehdas,
SK Protect Oy, SRV Rakennus Oy, Steris Finn-Aqua, Stora Enso Oyj, Metsä, Suominen Kuitukankaat Oy, Synthomer Finland Oy,
Tmi Tiina Lius, Trinseo Suomi Oy, Hamina, Ulefos Oy, Venator P&A Finland Oy, VEO Oy, Yara Suomi Oy, Siilinjärvi

II - Kohti maailman kärkeä (20 kpl)

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy Karhulan tehdas, Altia Oyj, Caverion Suomi Oy, Cimcorp Oy, Danfoss, Danisco Sweeteners Oy,
Evonik Silica Finland Oy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Inspecta Oy, JELD-WEN Suomi Oy, Kemi Shipping Oy, KiiltoClean Oy, Kotkan Energia Oy, Medisize Oy, Kontiolahden tehtaat, Mölnlycke Health Care Oy, Oy Mirka Ab, Skanska Oy, Työterveyslaitos, Wärtsilä Finland Oy, Väylävirasto

III - Suuntana maailman kärki (14 kpl)

Componenta Manufacturing Oy, Digita Oy, Ekorosk Oy Ab, ISS Palvelut Oy, Kiilto Oy, Kotkamills Oy, Lindström Oy, Nordkalk Oy Ab, Raumaster Paper Oy, Santasalo Gears Oy, Turun Korjaustelakka Oy, Umicore Finland Oy, UPM Plywood Oy, ViskoTeepak Oy Ab

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jossa tavoite on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen ja hyvien käytäntöjen levittäminen. Foorumi on toiminut vuodesta 2003. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 400 työpaikkaa ympäri Suomen, mikä kattaa yli 16% työllisestä työvoimasta Suomessa. Foorumin toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.