21.2.2020

Ministeri Kiuru: Iäkkäiden ihmisten asumiseen tarvitaan useita vaihtoehtoja

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kirjoittaa kolumnissaan, että palvelujen järjestäminen lähtee aina iäkkään henkilön yksilöllisistä tarpeista. 

– Jatkossa velvoite RAI-arviointijärjestelmän käyttöön tuo lisää tietopohjaa, vertailtavuutta ja yhdenvertaisuutta palvelutarpeiden arviointiin. Se mahdollistaa jatkossa palvelujen toteuttamisen yksilöllisten tarpeiden mukaan yhdenvertaisesti, kun kaikilla on käytössä sama toimintakyvyn arvioinnin välineistö, Kiuru kirjoittaa.

Ministeri painottaa kuntien vastuuta ja uusien ratkaisujen hakemista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

On muistettava, että iäkkäiden ihmisten kotona asumisen tukeminen ei ole vain sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävä. Siihen tarvitaan laajaa tukea kaikilta toimijoilta ja tiivistä yhteistyötä esimerkiksi asuntotoimen, kaavoituksen ja sosiaalitoimen kesken.

Kiuru nostaa esille iäkkäiden perhehoidon, joka toimii välimuotona kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välissä.

Välimuotoisen asumisen lisääminen ei kuitenkaan voi olla keino säästää tarvittavasta tehostetusta palveluasumisesta. Sitä tulee olla riittävästi tarjolla niille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista vahvaa tukea ja palvelua.

Lähde: Ministeri Kiurun kolumni 20.2.2020