20.10.2020

OKM: Varhaiskasvatuksen henkilöstölle ehdotetaan ilmoitusvelvollisuutta havaitsemistaan epäkohdista tai epäkohdan uhista

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle ehdotetaan elokuusta 2021 alkaen velvollisuutta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta. Samalla varhaiskasvatuslakia tarkennetaan henkilöstön mitoitussäännösten osalta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt asiaa koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle, joka kestää 18.11.2020 asti.

Jos varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluva huomaa tai saa tietoon lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvan epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan, hänen tulee jatkossa viipymättä ilmoittaa siitä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle henkilölle, jotta epäkohtiin tai niiden uhkiin voitaisiin tehokkaasti ja nopeasti puuttua. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen johdosta. 

Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatuksen epäkohtiin tai niiden uhkiin, jotta ne tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua ajoissa siellä, missä ne esiintyvät. Ilmoitusvelvollisuus koskisi sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatustoimintaa.

Henkilöstön ilmoitusvelvollisuus ei ole varhaiskasvatustoiminnan järjestämiseen kohdistuva lisävelvoite vaan ennakollinen valvontakeino. Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja palveluntuottajat ovat nykyisinkin velvollisia huolehtimaan epäkohtien korjaamisesta. 

Henkilöstömitoituksen toteutuminen on yksi varhaiskasvatuksen laadun tae. Vuonna 2018 varhaiskasvatuslain hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että ”jatkossa seurataan ja arvioidaan päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskevan säännöksen toimivuutta ja vaikuttavuutta”. Varhaiskasvatuslain muuttamista koskevassa esityksessä tarkennetaan, että lain 35. pykälässä tarkoitetusta suhdeluvusta ei ole sallittua poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021.

Lähde: OKM:n tiedote 20.10.2020

Katso myös: Sosiaalihuoltolain mukainen ilmoitusvelvollisuus