23.11.2021

Opetusministeri Andersson: Käynnistämme toimenpideohjelman ratkaisemaan varhaiskasvatusalan työolojen ongelmia

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti tiistaina 23.11. Säätytalolla pyöreän pöydän keskustelun ratkaisuiden löytämiseksi varhaiskasvatusalan haasteisiin. Opetusministeri Andersson käynnistää toimenpideohjelman valmistelun alan työolojen ongelmien ratkaisemiseksi.

Säätytalon pyöreän pöydän tilaisuudessa ratkaisuista varhaiskasvatusalan työolojen haasteisiin keskustelivat työntekijöiden, työnantajien sekä kuntien edustajat. Mukana oli myös varhaiskasvatuksen työntekijöitä.

Tällä hetkellä kelpoisten työntekijöiden rekrytoimiseen, alan pito- ja vetovoimaan sekä työntekijöiden hyvinvointiin liittyen raportoidaan haasteita eri puolilla maata. Opetusministeri Li Andersson korostaa, että tilanteeseen on kyettävä löytämään ratkaisuja. 

Andersson käynnistää toimenpideohjelman valmistelun alan haasteiden ratkaisemiseksi. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriöllä on käynnistymässä selvitys, jolla kartoitetaan lainsäädännön kehitystarpeet erityisesti henkilöstömitoituksen toteutumiseen liittyen. 

- Toimenpideohjelmassa pyrimme löytämään ratkaisuja alan työhyvinvointiin ja alalla pysymiseen liittyviä kipukohtia. Tämän lisäksi varhaiskasvatusalan koulutuksen aloituspaikat ja koulutuspolut ovat välttämätön osa ratkaisua, opetusministeri Andersson sanoo.

Andersson korostaa, että tilanteen korjaaminen vaatii laajaa yhteistyötä, koska tilanteeseen esitetyt ratkaisut edellyttävät toimia eri tahoilta. Pyöreän pöydän keskustelussa esiin nousseet palkkausta koskevat kysymykset ovat työmarkkinaosapuolten neuvoteltavissa. Korkeakoulujen aloituspaikat kuuluvat tiede- ja kulttuuriministerin hallinnonalaan.

- Varhaiskasvatuksen haasteiden ratkaisemiseksi ei ole olemassa yhtä nopeaa ratkaisua. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö työhön olisi tartuttava välittömästi ja päättäväisesti. Tulen käymään keskusteluja myös hallituskumppaneidemme kanssa, jotta kykenisimme osoittamaan alalle lisäresursseja vielä tämän hallituskauden aikana, opetusministeri Andersson sanoo.

Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 23.11.2021