27.3.2024

STM: Hyvinvointialueiden on huolehdittava sote-henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut asetuksen, jolla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta ja laatua. Asetus tulee voimaan 1.4.2024.

Hyvinvointialueiden on seurattava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstönsä – mukaan lukien sen yksityisen palveluntuottajan palveluksessa olevan henkilöstön, jolta hyvinvointialue hankkii palveluja – ammatillista kehittymistä ja huolehdittava siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi oman alansa täydennyskoulutukseen.

Riittävä täydennyskoulutus auttaa vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin ja varmistaa asiakas- ja potilasturvalliset ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut. 

Täydennyskoulutus tukee myös sote-henkilöstön tehtävärakenteiden ja työnjaon kehittämistä sekä työssä jaksamista.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 22.3.2024