20.4.2020

STM pyytää lausuntoja päätösluonnoksesta - koskee suojainten käyttöä sosiaalihuollossa

Sosiaali- ja terveysministeriö harkitsee, että se tekee päätöksen valmiuslain mukaisiin sosiaalihuollon ohjaustoimiin ryhtymisestä. Päätöksen tarkoituksena olisi varmistaa, että sosiaalihuollossa käytetään asianmukaisia suojaimia yhdenmukaisesti ja suojataan näin asiakkaita, joilla on kohonnut riski sairastua vakavasti koronavirustartunnan (covid-19) seurauksena.

STM pyytää päätösluonnoksesta nyt lausuntoja kunnilta, kuntayhtymiltä, yksityisiltä sosiaalipalvelujen tuottajilta ja Ahvenanmaan maakunnalta.

Toiveena on, että lausujat ottavat erityisesti kantaa nykyisen suojaimia koskevan ohjeistuksen riittävyyteen, selkeyteen ja noudattamiseen sekä tosiasiallisiin mahdollisuuksiin noudattaa ohjeistusta.

Lausunnot on toimitettava 27.4.2020 mennessä. Kuulemisaika on lyhyt poikkeusoloista johtuvan asian kiireellisyyden vuoksi.