4.3.2020

STM: Selvitystyö lääkityslistan kehittämisestä on nyt valmistunut ja julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriön selvitystyön tavoitteena oli kirkastaa lääkityslistan kehittämisen edellyttämiä tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä.

Asiakaskohtaisen lääkityslistan odotetaan parantavan järkevän lääkehoidon toteutumista. Lääkityslistan avulla hoitoon osallistuvalla ammattihenkilöllä ja lääkkeen käyttäjällä olisi ajantasainen tieto omasta lääkityksestään.

Ensi vaiheessa kansalliseen lääkityslistaan toteutetaan ne toiminnallisuudet, joilla on erityisen suuri merkitys potilaan sähköisten lääkemääräysten hallinnoinnissa. Ammattilaisten tukeminen korostuu uusien toiminnallisuuksien käyttöönotossa. 

Lääkityslistan kehittämisen tavoitteena on välttää erilliset alueelliset ja järjestelmäkohtaiset lääkityslistat. Tämä vähentäisi päällekkäistä työtä ja tehostaisi lääkitystiedon käyttöä tiedolla johtamisessa ja päätöksenteossa. 

Lääkehoitoon liittyvän tietopohjan kehittäminen onkin välttämätöntä lääkehoidon tiedonhallinnan ja tietojen hyödyntämisen tehostamiseksi. Samalla mahdollistettaisiin ammattihenkilöille ja lääkkeen käyttäjille parempia välineitä lääkehoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa asiakaskohtaisen lääkekokonaisuuden hallintaa ja vahvistaa asiakkaan roolia järkevän lääkehoidon toteuttamisessa.

Selvitys lääkityslistan kehittämisestä : Arviointiraportti

Lähde: STM:n tiedote 2.3.2020