27.10.2021

STM: Työryhmä ehdottaa valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoa

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sisäinen työryhmä ehdottaa, että sosiaali- ja terveysalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä kootaan valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoon. 

Perustettavan viraston tehtävät muodostuisivat Valviran nykyisistä tehtävistä kokonaisuudessaan sekä niistä aluehallintovirastojen peruspalvelut-, oikeusturva- ja luvat vastuualueiden tehtävistä, joita sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa. Kyse on asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä elinympäristön turvallisuutta varmistavista sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöterveydenhuollon ja alkoholihallinnon valvontatehtävistä.

Ratkaisuehdotus vastaisi parhaiten sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisiin valvonnan kehittämistarpeisiin.

Työryhmä katsoo, että valvontavirasto tulisi perustaa mahdollisimman pian. Valvontaviraston perustaminen loisi pohjan valvontatehtävien kehittämistä koskevalle jatkotyölle.

Työryhmä ehdottaa, että jatkossa STM:n hallinnonalan uudet lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävät pääosin keskitettäisiin perustettavaan valvontavirastoon. Työryhmä ehdottaa myös yhteistyöhön ja osaamiseen liittyvää jatkokehittämistä hallinnonalan virastojen kesken.

Jos toimialan valvontavirasto toteutuu, työryhmä katsoo, että jatkotyössä voitaisiin tarkastella aluehallintovirastojen työsuojeluvalvonnan sijoittumista osaksi valtakunnallista valvontavirastoa. Työsuojeluvalvonnan sijoittuminen osaksi valtakunnallista valvontavirastoa edellyttää kuitenkin laajempaa selvitystyötä, jossa otetaan huomioon mahdollinen laajempi aluehallinnon kokonaisuudistus sekä muun toimintaympäristön muutos. 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 19.10.2020 hallinnonalan sisäisen työryhmän selvittämään STM:n toimialan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuuksia. Työryhmän työ kesti syyskuun loppuun asti.

Lähde: STM:n uutinen 27.10.2021