11.3.2024

STTK:n hallitus: Työllisyyttä ja tuottavuutta tuettava työelämää kehittämällä, ei kuripolitiikalla

STTK:n hallitus peräänkuuluttaa huhtikuun kehysriihestä työelämää ja tuottavuutta kehittäviä päätöksiä. 

– Hallituksen valitsemalla kuripolitiikalla ei paranneta työllisyyttä eikä pysäytetä velkaantumiskehitystä. Sen sijaan sillä luodaan yhteiskunnallista vastakkainasettelua sekä syödään pohja nuorten tulevaisuudenuskolta, yhteiskunnalliselta oikeudenmukaisuudelta ja luottamukselta, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi.

STTK:n mielestä työllisyyden, työelämän laadun ja tuottavuuden parantaminen ovat yhteisiä haasteita, joita tulisi edistää yhdessä laajalla yhteiskunnallisella vuoropuhelulla.

– Hallituksen on tasapainotettava työelämää ja sosiaaliturvaa koskevia heikennyksiä panostamalla kestävän työelämän edellytyksiin. Niitä ovat reilut työehdot sekä vakaus ja turva eri elämäntilanteissa. Työelämän kehittämisessä on tähdättävä työssä jaksamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin parantamiseen sekä työn ja vapaa-ajan eron selkeyttämiseen, Palola toteaa.   

Työelämän kehittämisessä on huomioitava erilaiset työntekijäryhmät, kuten nuoret, ikääntyneet, osatyökykyiset ja maahan muuttaneet. Kaikilla on voitava olla mahdollisuus tehdä työtä kykyjensä ja osaamisensa mukaan. Korkea työllisyys edellyttää korkeaa työhyvinvointia, työkyvystä huolehtimista ja osallisuuden edistämistä. Hyvä työelämä tuottaa myös pitkiä työuria.

– Työn tekemisen on oltava turvallista, reilua ja työkykyä sekä hyvinvointia ylläpitävää kaikissa työnteon muodoissa, myös lyhyissä työsuhteissa, sijaisuuksissa sekä ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä, Palola korostaa.

Osaamispanostukset osaksi kasvuohjelmaa

STTK pitää tärkeänä, että hallitus luo konkreettisen ohjelman tulevaisuuden kasvun aikaansaamiseksi Suomeen. Visiosta tuntuvat toistaiseksi kokonaan puuttuvan panostukset työikäisen väestön osaamiseen.

– Hallituksen päätöstä aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta ei tunnu Suomessa kannattavan kukaan. Tilalle suunnitellut mallit työntävät pieni- ja keskituloiset vielä nykyistäkin kauemmas työuran aikaisesta jatkuvasta oppimisesta. Vielä ei ole liian myöhäistä peruuttaa typerästä ideasta, joka tulee leikkaamaan tuottavuuden ja kasvun edellytyksiä hamaan tulevaisuuteen, Palola painottaa.   

Lähde: STTK:n tiedote 11.3.2024