15.4.2024

STTK:n hallitus: Vaihtoehdotonta talouspolitiikkaa ei ole, kyse on arvovalinnoista

Hallitus istuu parhaillaan kehysriihessä, jossa on ilmoitettu tavoiteltavan jopa kolmen miljardin lisäsäästöjä julkisen talouden tasapainottamiseksi. STTK:n hallituksen mielestä monet etukäteen julkisuudessa esiin nousseet toimenpide-ehdotukset kuulostavat käsittämättömiltä. 

– Esimerkiksi vasta hetken aikaa toimineilta hyvinvointialueilta pitäisi löytää merkittäviä säästöjä tilanteessa, jossa ne kaikki eivät tälläkään hetkellä pysty palvelemaan ja auttamaan kansalaisia edes välttämättömissä ja kiireellisissä tarpeissa. Miten säästöjä tekemällä kyettäisiin parempaan palveluun, puheenjohtaja Antti Palola hämmästelee. 

Eläkkeisiin on ennakkoon kaavailtu leikkauksia muodossa tai toisessa. Asia tuntuu aiheuttavan eripuraa hallituksen sisällä, kun toinen pääpuolue on valmis saksimaan eläkkeistä ja toinen ei. STTK:n hallitus varoittaa tekemästä mitään työeläkejärjestelmää koskevia uusia päätöksiä, sillä silloin vaikeutettaisiin parhaillaan eläkeuudistusta valmistelevaa kolmikantaista työtä. – Työeläkkeitä pitää kehittää järjestelmän omista lähtökohdista eikä työeläkevarojen tarkoitus ole toimia valtiontalouden paikkaajana, Palola korostaa. 

STTK:n hallitus on tympääntynyt julkiseen talouskeskusteluun, jota hallitsee jatkuva pakkoon pohjautuva koreografia ja pelottelu joutumisesta liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn EU:ssa. Ei politiikka yleensä eikä talouspolitiikkakaan ole koskaan vaihtoehdotonta vaan kyse on arvovalinnoista. 

– Sopeutustoimia epäilemättä tarvitaan, mutta niitä on tehtävä oikeudenmukaisesti eikä ennestään heikoimmassa asemassa olevia kurjistamalla. Hyvätuloisten napina siitä, miten veroja pitäisi keventää kuulostaa omituiselta tilanteessa, jossa valtion kassa tarvitsee verotuloja. Kun STTK:n pääekonomisti esitteli julkisuudessa omia, kahdeksan miljardin säästöihin yltäviä ratkaisuja, hyväosaisten huuto on ollut kovaa. Jos varakkailta ei saa mitään ottaa, se on ainoastaan ahneutta, Palola tiivistää. 

STTK on laatinut omat tavoitteensa hallituksen kehysriiheen ja julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2025–2028. STTK:n mielestä talotta on tasapainotettava pitkäjänteisesti. Suomi tarvitsee myös selkeän kasvuohjelman, joka sisältää keinoja työllisyysasteen nostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.  – Suomi ei saa säästää itseään hengiltä vaan on rohkeasti otettava kiinni mahdollisuuksista, joita esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä, vihreä siirtymä, digitalisaation eteneminen ja tekoälyn laajeneminen tarjoavat. 

Lähde: STTK:n tiedote 15.4.2024