26.10.2023

STTK-Opiskelijoiden kysely: Opiskelijat ja nuoret huolissaan toimeentulostaan ja hyvinvoinnistaan

STTK-Opiskelijat toteuttaa vuosittain nuorisokyselyn, johon vastaavat 15–29-vuotiaat mannersuomalaiset nuoret. Tänä vuonna kyselyyn vastasi yhteensä 2 072 nuorta. Sen perusteella yli 40 prosenttia nuorista on erittäin tai jokseenkin huolissaan omasta toimeentulosta.  
 
STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajan Markus Wrightin mielestä luku on aivan liian suuri ja nykyisen hallituksen politiikka ei ole sitä omiaan parantamaan.  

- Hallituksen suunnitelmat opintotuen indeksijäädytyksistä, asumistuen muutoksista ja muista sosiaaliturvaetuuksien heikennyksistä ovat myrkkyä opiskelijan toimeentulolle. Päätoiminen opiskelija joutuu varaamaan toimeentulonsa pääasiassa sosiaalitukiin ja niiden heikentyminen näkyy suoraan lompakossa. Jo nyt opiskelijat elävät köyhyysrajalla, eivätkä hallituksen toimet tilannetta paranna, Wright arvioi. 

Toimeentulon ohella nuoret kantavat huolta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnistaan. Omasta henkisestä hyvinvoinnistaan on huolestunut erittäin tai jokseenkin moni, jopa 42 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista. 

- Taloudellinen tilanne on tässä iso tekijä. Nuoret joutuvat täysipäiväisen opiskelun lisäksi tekemään töitä, ja oma jaksaminen voi olla heikoissa kantimissa. Opiskelijan on voitava halutessaan keskittyä opintoihin täysipainotteisesti ilman huolta ja stressiä toimeentulosta. Ei ole inhimillistä tehdä esimerkiksi 40 tuntia viikossa kestävän harjoittelun päälle vielä töitä vain siksi, että rahat riittävät ruokaan, Wright painottaa. 

Opiskelijoiden toimeentulo alittaa jo nyt THL suosituksen toimeentulosta jopa kahdella sadalla eurolla kuukaudessa.  - Opiskelijoiden toimeentulo on ollut pitkään heikkoa. Vuoden 2015 jälkeen tehtyjen heikennysten jälkeen opintorahan arvo on ollut vuoden 1990 tasolla. 

Mistä tulevaisuuden osaajat? 

Suomessa painitaan työvoimapulan kanssa. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla ja palvelualalla tekijöitä ei ole tarpeeksi. Yksi syy on koulutetun työvoiman pula. STTK-Opiskelijoiden kyselyn mukaan 11 prosenttia nuorista ei pääse opiskelemaan haluamalleen alalle, sillä taloudellinen tilanne ei salli sitä. 

- Luku on hämmentävän iso ja vaatii toimia. Hallitus on lakkauttamassa aikuiskoulutustuen ensi vuoden alussa ja se entisestään pahentaa ahdinkoa. Taloudellisista syistä opinnot väliin jättävien määrä väistämättä nousee. Perheellinen alanvaihtaja ei elä opintorahan turvin, eikä ole oikein velvoittaa heitä velkaantumaan alaa vaihtaakseen, Wright sanoo. 
 
Tulevaisuuden osaajapula vaatii toimia nyt. - Opiskelijoiden toimeentulosta on huolehdittava pitkäjänteisesti. On voitava luottaa siihen, että toimeentulo ei hallitusten vaihtuessa romutu kesken opintojen. 

Lähde: STTK-Opiskelijoiden tiedote 26.10.2023