10.6.2024

STTK toivoo uusilta mepeiltä yhteistyötä palkansaajien suuntaan

Euroopan parlamentin uudet edustajat on valittu ja STTK:n hallitus onnittelee kaikkia Suomen uusia meppejä.

─ Uudet edustajamme ovat kokeneita ja osaavia poliitikkoja. Toivomme heiltä yhteistyötä palkansaajien suuntaan ja jatkoa sosiaalisen Euroopan kehittämiselle. Kaikki tarvitsevat säälliset työolot ja palkan, jolla tulee toimeen. Osaamisesta ja koulutuksesta on huolehdittava, jotta vihreä siirtymä ja digitalisaation eteneminen koetaan oikeudenmukaiseksi. Siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvät ongelmat ovat koko Euroopalle yhteisiä, joten populismin sijaan tarvitaan ratkaisuja, puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

STTK harmittelee, että Suomessa äänioikeuttaan käytti vain hieman yli 40 prosenttia äänioikeutetuista. Äänestysprosentti oli jopa pienempi kuin edellisissä eurovaaleissa.

─ Demokratiassa vaalien pitäisi olla kansanvallan juhlaa, mutta Suomen suurin puolue oli nukkuvien puolue. Euroopan parlamentissa päätetään asioista, jotka heijastuvat tavalla tai toisella Suomen lainsäädäntöön ja sen myötä kansalaisten arkeen. On surullista, että ei kiinnosta, Palola murehtii.

Matalalla äänestysaktiivisuudella on seurauksensa.

─ Kun enemmistö jättää vaalit väliin, demokratian legitimiteetti heikkenee ja sen myötä kansalaisten luottamus poliittisiin instituutioihin vähenee.

Seuraavat viisi vuotta Euroopassa ollaan isojen asioiden äärellä.

─ Listalla ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä ja vihreä siirtymä, Euroopan turvallisuus Ukrainassa jatkavan Venäjän hyökkäyssodan varjossa ja digitalisaation sekä tekoälyn eteneminen. Uudella parlamentilla on paljon sananvaltaa siihen, miten asiat maanosassamme kehittyvät.

Lähde: STTK:n tiedote 10.6.2024