12.3.2020

Suositus sote- ja kasvatusalojen henkilöstölle koronavirustilanteessa

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö antavat suosituksen koronaviruksen laajenemisen estämiseksi ja ammattihenkilöstön sekä riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojaamiseksi.

Suositus koskee sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen sekä korkeakoulujen työnantajia ja henkilökuntaa kattaen sekä julkisen että yksityisen sektorin.

Ministeriöt suosittavat työntekijöiden jäämistä kotiin matalalla kynnyksellä, jos työntekijä on palannut koronaviruksen epidemia-alueelta tai tuntee flunssan oireita. Lisäksi suositetaan, että työntekijälle sallittaisiin omalla ilmoituksella esimerkiksi etätyön tekeminen työnantajan määrittelemäksi tarpeelliseksi ajaksi. 

Normaalia koulutyötä voidaan paikoitellen joutua järjestämään toisin koronaviruksen leviämisen estämiseksi. On tärkeää muistaa vanha perussääntö: flunssa- tai muissa oireissa ei mennä kouluun tai harrastuksiin.

Työnantajaa suositetaan käyttämään viranhaltijalain ja työsopimuslain sekä työ-ja virkaehtosopimuksen mahdollistamia toimenpiteitä suosituksen mukaisten järjestelyjen toteuttamiseksi sekä palvelukyvyn turvaamiseksi. Kunnissa ja kuntayhtymissä noudatetaan niissä laadittuja suunnitelmia ja ohjeita epidemian vaikutuksista työn tekemiseen ja suojautumistoimenpiteisiin.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 12.3.2020 

Tutustu THL:n hygieniaohjeisiin YouTubessa.

Videon katsominen edellyttää, että hyväksyt markkinointievästeet.