24.2.2020

THL: Erityisesti lähihoitajia siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen blogissa Kadonneiden hoitajien arvoitus (thl.fi 21.2.2020) kiinnitetään huomio lähihoitajien työkyvyttömyyseläkkeisiin ja sairauspoissaoloihin:

Erityisesti lähihoitajia siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle, noin 1,5 kertaa keskimääräistä naistyöntekijää useammin. Jos heitä lähtisi saman verran kuin työntekijöitä keskimäärin siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle, alalla voisi olla lähes 2 000 lähihoitajaa enemmän.

Myös lähihoitajien sairauspoissaolot ovat hälyttävällä tasolla. Jos sairauspoissaoloja saataisiin vähennettyä lähemmäs keskiarvoa, alalla olisi huomattavasti vähemmän henkilöstövajausta.

Hoitajamitoituksen vaatima työvoiman lisäys voitaisiin likimain kattaa, mikäli työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen määrä saataisiin keskitasolle.

Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentäminen ja nykyisen henkilöstön pitäminen alalla edellyttävät työelämän aiempaa aktiivisempaa kehittämistä.

Tutkimusten mukaan seuraavat seikat vaikuttavat merkittävästi työhyvinvointiin:

  • Johtaminen. Nykyaikainen johtaja kuuntelee alaisiaan ja perustelee päätöksensä. Päätösten tulee olla myös tasapuolisia.
  • Työntekijän itsenäisyys. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa aikatauluihin ja suunnitella omaa työtään. Tämä myös vähentää kiireen haitallista vaikutusta.
  • Kiireen hallinta. Olennaista on, kokeeko työntekijä, että hän voi kiireestä huolimatta tehdä työnsä kunnolla, mikä vaikuttaa kokemukseen työn mielekkyydestä.

Lue myös

Mitä tehdä, kun oma tai työkaverin työkyky horjuu?