24.3.2023

THL:n seuranta: Joka kolmas vanhuspalvelujen yksikkö on jo saavuttanut 0,7:n henkilöstömitoituksen

Kolmannes vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköistä on jo saavuttanut joulukuussa voimaan tulevan henkilöstömitoituksen 0,7 asiakastyötä tekevää työntekijää asukasta kohti. Paras tilanne on Helsingissä, jossa 49 prosenttia yksiköistä täytti jo tulevan vähimmäismitoituksen. Kauimpana tavoitteesta ollaan Pohjois-Karjalassa, jossa kahdeksan prosenttia yksiköistä täytti mitoituksen.

Tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) marraskuussa 2022 keräämästä tiedoista.

”Henkilöstön hankala saatavuus on varmasti saanut yksiköt aloittamaan rekrytoinnit hyvissä ajoin. Esimerkiksi Helsingissä, missä lähihoitajien saatavuus on erityisen heikkoa, jo lähes puolet yksiköistä on palkannut tarvittavan henkilöstön. On tärkeää, että vanhuspalvelujen laadun parantaminen edelleen jatkuu sille varatun rahoituksen turvin. Laatuongelmista kärsinyt palvelujärjestelmä on saatava kuntoon”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa.

Asiakastyön osuus työajasta on jo maksimissa hoitajien osalta 

Lähihoitajien työajasta 96 prosenttia ja sairaanhoitajien työajasta 94 prosenttia käytetään hoitoa ja huolenpitoa sekä asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista edistäviin ja ylläpitäviin tehtäviin eli välittömään asiakastyöhön.

”Henkilöstörakennetta ja työnjakoa on kehitetty niin, että hoitajien työaika kohdentuu aiempaa paremmin välittömään hoitotyöhön. Tehtävänkuvissa on sektorien välisiä eroja. Välittömän asiakastyön osuus työajasta on yksityisellä sektorilla lähes kaikissa ammattiryhmissä korkeampi kuin julkisella sektorilla”, kertoo THL:n hankekoordinaattori Saana Saske

Lisätietoa:

Vanhuspalvelujen tila 2022: Kolmasosa ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköistä täytti 0,7 mitoituksen jo marraskuussa 2022

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedote 23.3.2023