31.3.2020

THL: Uusi ikääntyneiden ruokasuositus on julkaistu

Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuositus tähtää terveyden edistävään ja toimintakykyä ylläpitävään ruokailuun.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat yhdessä julkaisseet valtakunnallisen laatusuosituksen, joka sisältää ohjeita muun muassa kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon henkilöstölle.

Julkaisussa kuvataan koko ravitsemushoidon prosessi ja hoitohenkilöstön ammatilliset vastuut.

Osassa II on konkreettisia ohjeita ravitsemustilan arviointiin, seurantaan ja kirjaamiseen sekä ravitsemushoidon toteuttamiseen, muun muassa tehostettu ja rakennemuutetut ruokavaliot ja kliinisten täydennysravintovalmisteiden käyttö.

Osassa III selvitetään ikääntymismuutoksia ja niiden vaikutusta ravinnontarpeeseen sekä pitkäaikaissairauksien, lääkkeiden ja suun terveyden vaikutusta ravitsemukseen. Lisäksi siinä on tietoa sekä kotona asuvien että ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ruokailun toteuttamisesta.

Tutustu Vireyttä seniorivuosiin − ikääntyneiden ruokasuositus -julkaisuun.

Hyvä ravitsemustila on tärkeä tekijä toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämisessä. Heikentynyt ravitsemustila lisää tutkimusten mukaan sairastavuutta, palvelujen ja hoidon tarvetta ja myös ennenaikaista kuolleisuutta.

Lue lisää T