13.6.2022

Työterveyslaitos: Yli 50-vuotiaille tulisi tarjota mahdollisuus yötyön ja pitkien työaikojen vähentämiseen 

Ikääntyneiden työntekijöiden unen laatu kärsii yötyössä ja palautuminen vaativista työvuoroista vie aiempaa enemmän aikaa.

Uusien tutkimustulosten perusteella Työterveyslaitos suosittelee yli 50-vuotiaille nykyistä parempia mahdollisuuksia yötyön ja pitkien työaikojen vähentämiseen. Yhteisöllinen vuorosuunnittelu, joka lisää vaikutusmahdollisuuksia työaikoihin, on osoittautunut toimivaksi työkaluksi myös ikääntyvillä työhyvinvoinnin tukemisessa. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa tehdään eniten yötyötä Suomessa, ja yötyön määrä on alalla kasvussa. Työterveyslaitoksen Työelämätieto-palvelun kesäkuussa päivitetyn Työajat sosiaali- ja terveysalalla -aineiston  perusteella 55–64-vuotiaat vuorotyöntekijät tekevät vähemmän yövuoroja kuin esimerkiksi 25–34-vuotiaat. Ikääntyneillä oli myös pääsääntöisesti vähemmän useita peräkkäisiä yövuoroja.

Tieto on huojentava, sillä toukokuussa päättyneen COADAPT-tutkimushankkeen mukaan työntekijöiden ikääntyminen lisäsi jo 40-vuoden iästä lähtien esim. unilääkkeiden käyttöä ja pitkiä sairauspoissaoloja yötyötä sisältävässä vuorotyössä. 

- Ikääntyessä sopeutuminen yötyöhön heikkenee ja vuosien myötä tulevat lisärempat voivat lisätä palautumistarvetta raskaiden työvuorojen jälkeen. Juuri yötyön määrää vähentämällä ja pitkiä työaikoja välttämällä voimme tutkimusten mukaan parhaiten vähentää vuorotyön terveysriskejä, painottaa tutkimusprofessori Mikko Härmä Työterveyslaitoksesta.   

Päivitetty Työaikojen liikennevalomalli sisältää suositukset yli 50-vuotiaille

Työterveyslaitoksen Työaikojen liikennevalomalli antaa tutkimuksiin perustuvia suosituksia ja raja-arvoja työaikojen kuormittavuuden arviointiin. Erityisesti sote-sektori pyrkii pääsääntöisesti noudattamaan mallia. 

Työterveyslaitos on päivittänyt kesäkuussa Työaikojen liikennevalomallin yötyöhön ja työvuorojen pituuteen liittyviä suosituksia.

Uutta ovat myös yli 50-vuotialle annetut uudet suositukset:  

  • mahdollisuus tehdä vähemmän yötyötä 
  • mahdollisuus tarvittaessa lyhyempään kokonaistyöaikaan ja lyhyempiin työvuoroihin 
  • lyhyiden työvuorovälien välttäminen riittävän palautumisen mahdollistamiseksi. 

Ikääntyvien työntekijöiden työn kuormittavuuden vähentäminen on yhteiskunnallisesti merkittävää, sillä se todennäköisesti vähentäisi sairauspoissaoloja ja pidentäisi työuria. 

Yhteisöllinen vuorosuunnittelu parantaa työkykyä 

Yhteisöllisessä vuorosuunnittelussa työntekijä voi itse vaikuttaa oman vuorolistan suunnitteluun normaalia paremmin. EU Horisontti -tutkimusohjelmaan kuuluneen COADAPT-projektin tulosten mukaan yhteisöllinen vuorosuunnittelu vähensi osastotasolla sote-alan työntekijöiden sairauspoissaoloja, työstressiä ja unihäiriöitä sekä paransi heidän koettua työkykyään. Vaikutukset olivat samaa luokkaa sekä nuorilla että vanhemmilla työntekijöillä. 

 Lähde: Työterveyslaitoksen tiedote 13.6.2022