Ehdokkuus ja äänestäminen liittohallitusehdokkaiden vaalissa

Kuka voi olla ehdokkaana liittohallitukseen?

Liittohallitusehdokkaiden vaaliin voi ilmoittautua ehdokkaaksi kuka tahansa SuPerin vaalikelpoinen jäsen. Vaalikelpoisia ovat SuPerin ammattiosastoihin varsinaisiksi tai yrittäjäjäseniksi viimeistään 31.12.2023 liittyneet jäsenet.

Miten liittohallitusehdokkaat asetetaan?

Liittohallitusvaaleissa ehdokkaat asetetaan kahdessa vaiheessa. Ensin ammattiosastot asettavat omat ehdokkaansa, joista sitten ammattiosastojen vaalipiirikokouksissa äänestetään yhtä monta vaalipiirin ehdokasta kuin vaalipiirillä on paikkoja liittohallituksessa.

Ammattiosaston ehdokkaat asetetaan syyskokouksessa. Ehdokkaista ei kokouksessa äänestetä, vaan ammattiosaston pitää asettaa ehdokkaiksi kaikki vaalikelpoiset saman vaalipiirin jäsenet, joita kokouksessa ehdotetaan ja jotka ehdokkuuteen suostuvat. Ehdokkaaksi haluavan ei itse tarvitse olla mukana kokouksessa, jos hän on jo etukäteen antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkuuteen.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että sama jäsen voidaan asettaa ehdokkaaksi vain yhdessä ammattiosastossa, ja jäsen voi antaa suostumuksensa vain yhteen ehdokasasiakirjaan.

Haluaisin ehdokkaaksi liittohallitusvaaleissa, miten toimin?

Jos haluat ehdokkaaksi liittohallitusvaaleihin, osallistu ammattiosastosi syyskokoukseen ja pyydä toista oman ammattiosastosi vaalikelpoista superilaista ehdottamaan sinua ehdokkaaksi kokouksessa. Jos et pääse osallistumaan syyskokoukseen, voit pyytää jo etukäteen toista oman vaalipiirisi vaalikelpoista superilaista ehdottamaan sinua ehdokkaaksi ammattiosastonsa syyskokouksessa. Siinä tapauksessa sinun on annettava kirjallinen suostumus ehdokkuuteen jo ennen kokousta.

Muista kuitenkin, että sinut voidaan asettaa ehdokkaaksi vain yhdessä ammattiosastossa, ja voit antaa suostumuksesi vain yhteen ehdokasasiakirjaan.

Minulle sanottiin, etten voi asettua liittohallitusehdokkaaksi, koska vaalipiirissämme on jo tarpeeksi ehdokkaita. Voiko näin tehdä?

Ei voi. Liittohallitusehdokkaiden määrää vaalipiirissä ei ole mitenkään rajoitettu, eikä ketään vaalikelpoista jäsentä voida kieltää asettumasta ehdolle.

Mikä on vaalipiirikokous?

Vaalipiirikokous on saman vaalipiirin alueella toimivien ammattiosastojen yhteinen kokous, jossa ammattiosastojen asettamista ehdokkaista valitaan äänestämällä kyseisen vaalipiirin yhteinen ehdokas/ehdokkaat liittohallituksen jäseniksi. Kokous pidetään kaikissa vaalipiireissä samana päivänä eli 2.3.2024. Kukin ammattiosasto valitsee edustajansa vaalipiirikokoukseen syyskokouksessaan.

Miten minun pitäisi toimia, että pääsisin mukaan vaalipiirikokoukseen valitsemaan oman vaalipiirini yhteisiä liittohallitusehdokkaita?

Vaalipiirisi yhteiset ehdokkaat valitaan 2.3.2024 pidettävässä vaalipiirikokouksessa. Jokainen vaalipiiriin kuuluva ammattiosasto saa lähettää kokoukseen jäsenmääräänsä perustuvan määrän vaalipiirikokousedustajia, jotka valitsevat äänestämällä vaalipiirin yhteiset liittohallitusehdokkaat.

Jos haluat edustaa ammattiosastoasi vaalipiirikokouksessanne, osallistu ammattiosastosi syyskokoukseen ja kerro, että haluat vaalipiirikokousedustajaksi. Jos halukkaita tehtävään on enemmän kuin ammattiosastolla on paikkoja vaalipiirikokouksessa, valitaan edustajat äänestämällä syyskokouksessa.

Mistä saan lisätietoa liittohallitusehdokkaiden vaalista?

Lisätietoa saat esimerkiksi Joka jäsenen vaalioppaasta, jonka voit tulostaa täältä. Voit myös lähettää kysymyksesi osoitteeseen liittokokousvaalit@superliitto.fi tai ottaa yhteyttä ammattiosastoosi.