SuPer-Opon tehtävät

Aloittavien ja valmistuvien tunnit

Järjestötietoustunneilla kerrotaan omasta työstä ja SuPerista liittona. Aloittavien opiskelijoiden tunneilla keskitytään perusasioihin: mikä on ammattiliitto, mikä on SuPer ja miten se auttaa, mitä lähihoitajan työhön kuuluu, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja arviointi, ammattietiikka jne.

Valmistuville kerrotaan opiskelijajäsenyyden päättymisestä, miten liitytään varsinaiseksi jäseneksi ja mitä hyötyä siitä on, mitä kannattaa huomioida, kun siirtyy opiskelijasta työntekijäksi. 

Aulainfot

Aulainfo on kaikille opiskelijoille avoin tiedonjakotilaisuus. Nimitys tulee siitä, että infotilaisuudet järjestetään yleensä aulatilassa, jossa liikkuu paljon jäsenkelpoisia opiskelijoita. Aulainfoja pidetään yksin tai yhdessä toisen Opon kanssa.

Opettajatapaamiset

Opettajatapaamisissa sovitaan aloittavien ja valmistuvien tunneista ja muusta yhteistyöstä. 

Valmistujaisjuhlat

Juhlassa SuPer-Opo jakaa SuPerin myöntämät stipendit ja pitää onnittelupuheen. SuPer-Opo voi toimia myös Lähihoitajalupauksen esilukijana. 

Yhteistyö ammattiosaston kanssa

Opiskelijatoiminta on yksi ammattiosaston tehtävistä. Opo-tehtävään kuuluu aktiivinen yhteydenpito omaan ammattiosastoon ja tarvittaessa yhteistyö muidenkin ammattiosastojen kanssa.

Lisätietoja: opiskelijat@superliitto.fi