Työttömyyskassajäsenyyden hakeminen / Ansökan om kassamedlemskap

Työttömyyskassan jäsenyyttä pitää hakea kirjallisesti. Voit hakea kassajäsenyyttä myös, jos olet toisen kassan jäsen ja haluat liittyä Super työttömyyskassaan myöhemmin. Jäsenyys Super työttömyyskassassa alkaa, kun olet ilmoittanut palkkatyöstä sen jälkeen, kun olet hakenut kassajäsenyyttä. 

Työttömyyskassan jäsenyys edellyttää palkkatyössä olemista. Kassajäsenyys ei astu voimaan työttömänä oltaessa eikä palkattoman vapaan aikana. EU-maasta Suomeen tuleva henkilö voi liittyä työttömyyskassan jäseneksi tietyin rajoituksin. 

Jos et nyt ole palkkatyössä, hae kassajäsenyyttä ja ilmoita työsuhteesi tiedot myöhemmin.

Medlemskap i arbetslöshetskassan måste ansökas skrifligt. Du kan ansöka om kassamedlemskap även om du är medlem i någon annan arbetslöshetskassa och vill ansluta dig i Super arbetslöshetskassa senare. Du registreras som medlem i Super arbetslöshetskassa sedan du har anmält om arbetsförhållandet på eller efter den dagen du har skriftligt ansökt om medlemskap.

Du kan inte registreras som medlem i arbetslöshetskassan på en sådan dag du inte får lön för. Om du får månadslön, kan du bli medlem i arbetslöshetskassan under veckoslutet även du inte arbetar då. Undantag: Under vissa begränsningar kan du ansluta dig i arbetslöshetskassan om du återkommer från ett annat EU-land och är arbetslös.

Sök om medlemskap i arbetslöshetskassan nu och lämna uppgifterna om arbetsförhållandet senare ifall du inte arbetar och får lön just nu.